Materialer og viden om socialøkonomi

Find rapporter og viden om socialøkonomi samt information om vejledningsmuligheder og støtte for virksomheder.

Materialer

SFI-undersøgelse om socialøkonomiske virksomheder

Rapporten belyser socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.
Download rapport fra SFIs hjemmeside

Cabi: Fokus på socialøkonomiske virksomheder

Ønsker du mere detaljeret viden om samarbejdet mellem kommunerne og de socialøkonomiske virksomheder, så download Cabis undersøgelse fra 2012:
Fokus på socialøkonomiske virksomheder

Anbefalingsrapport fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

I rapporten fra 2013 fremlægger Udvalget for socialøkonomiske virksomheder en
række anbefalinger til, hvordan regeringen og andre aktører kan tage de første vigtige skridt i retning af en stærk og mangfoldig dansk socialøkonomisk sektor.

Download Anbefalingsrapporten

I et appendiks til deres Anbefalingsrapport gennemgår de et udpluk af relevant lovgivning inden for Beskæftigelsesministeriets-, Social-, Børne- og Integrationsministeriets samt Erhvervs- og Vækstministeriets ressort.

Læs Appendiks 4 om gældende lovgivning med relevans for socialøkonomiske virksomheder

Støttemuligheder og vejledning

Vejledning og sparring for iværksættere

I regionernes Væksthuse kan alle former for iværksættere få vejledning og sparring i forhold til deres forretningsidèer. Læs mere på www.startvaekst.dk.

Rummeligimidt

Et projekt, der skal skabe jobåbninger for borgere på kanten af arbejdsmarkeder i Region Midtjylland.
Læs mere om projekt Rummeligimidt