Liste over socialøkonomiske virksomheder

De udvalgte eksempler på listen har, ud over produktion, det sociale formål at fremme og skabe beskæftigelse for udsatte borgere.

All Ears TM
All Ears TM er en virksomhed, hvis formål er - gennem et forretningsmæssigt fokus på fundraising - at udvikle og oprette arbejdspladser for mennesker med synshandicap.
www.all-ears.dk

Café Kaffegal
Café Kaffegal er en café og samtidig en virksomhed, hvis mission er at skabe et bedre samfund for psykisk sårbare mennesker igennem faglig og social opkvalificering. Cafeen bliver drevet af professionelle kokke, frivillige og psykisk sårbare mennesker ansat på særlige vilkår.
www.cafekaffegal.dk

Place de bleu
Place de Bleu er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder på at fremme beskæftigelsen for marginaliserede indvandrerkvinder. Virksomheden er både butik og systue og har som overordnet forretningsidé at forene etnisk håndarbejde og udsmykning med skandinavisk design.
www.placedebleu.dk

TV-Glad
TV-Glad er en fondsdreven socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at sikre mennesker med funktionsnedsættelse ytringsfrihed, uddannelse og beskæftigelse. TV-Glad laver medieproduktion, kommunikationsløsninger, design/grafik, teatervirksomhed, uddannelsevirksomhed, catering og cafédrift.
www.tv-glad.dk

Specialisterne
Specialisterne er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer. www.specialisterne.dk

 

 

Se flere socialøkonomiske virksomheder på sociale-entreprenører.dk