Socialøkonomiske virksomheder

Som jobcentermedarbejder kan du hjælpe udsatte ledige i job og hjælpe dem med at komme tættere på det ordinære arbejdsmarked ved at arbejde med socialøkonomiske virksomheder.

Brug socialøkonomiske virksomheder som afsæt, når borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes tættere på job.

undefined

Download flyeren - og giv den til en kollega.

Hvorfor arbejde med socialøkonomiske virksomheder?

Du får her seks gode grunde til, hvorfor det er en god idé at have fokus på socialøkonomiske virksomheder, når du har udsatte ledige som målgruppe:

  1. Du skal først og fremmest arbejde med socialøkonomi, fordi det kan betale sig. Det kan skaffe flere i arbejde og flytte flere tættere på arbejdsmarkedet.

  2. Socialøkonomiske virksomheder skaber et meningsfuldt arbejde for personer, som ikke kan følge med mentalt eller fysisk i de ordinære virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder er skræddersyet til personer, som har vanskeligt ved at finde beskæftigelse andre steder.

  3. Socialøkonomiske virksomheder er mere rummelige og kan medvirke til en positiv spiral for borgeren, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet giver bedre økonomi og sundhed.

  4. De socialøkonomiske virksomheder kan give de ansatte mening med arbejdet og livet samt give ro og selvværd.

  5. I mange socialøkonomiske virksomheder er der socialfaglige kompetencer tilstede, som kan understøtte den enkeltes fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

  6. Arbejdet med socialøkonomiske virksomheder kan være et led i landdistriktsudvikling - fx gennem etablering af arbejdspladser og udvikling af detailhandel og servicevirksomheder.

Det er vigtigt at huske, at arbejdet med socialøkonomiske virksomheder er en nuance på paletten. Målet er det samme, uanset om det er en socialøkonomisk virksomhed eller en socialt ansvarlig virksomhed, som fx ansætter personer i løntilskud.

Indgående erfaring og ekspertise med udsatte borgere

I nogle tilfælde bruger jobcentermedarbejdere socialøkonomiske virksomheder som en vigtig sparringspartner, fordi de socialøkonomiske virksomheder har indgående erfaring og ekspertise i, hvad der skal til for at lige præcis de borgere, de beskæftiger sig med, kan komme i job.

Rimelighedskravet

Forsøget med lempelse af rimelighedskravet, som giver private virksomheder mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, er forlænget til udgangen af 2018. Læs bekendtgørelsen om rimelighedskravet