Tværkommunalt samarbejde

Landets virksomheder har brug for jobcentre, der samarbejder på tværs af kommunegrænser. Find mere viden om og inspiration til, hvordan jeres jobcenter kommer i gang med det tværkommunale samarbejde, som er afgørende for at komme i mål med den overordnede virksomhedsservice.

Når jobcentrene skal arbejde tværkommunalt sker det ud fra devisen om, at det sikrer:

 • virksomhederne den bedste service
 • borgerne det bedst mulige job
 • samfundet den mest optimale anvendelse af de fælles ressourcer.

Dialog, tillid og gensidig forståelse er vejen frem

Vejen til at samarbejde på tværs jobcentrene imellem - og jobcentre og virksomheder imellem - er dialog. De forskellige parter skal kende hinanden, og der skal skabes grundlag for et tillidsfuldt og meningsfuldt samarbejde.

Konkrete samarbejdsprojekter på tværs af kommunegrænser og sammen med virksomheder skaber fundamentet af kendskab til og forståelse for hinanden.

Find inspiration i eksempler fra andre jobcentre

Cabi har indsamlet forskellige eksempler fra rundt om i landet på, hvordan virksomheder og jobcentre har udmøntet et samarbejde omkring et eller flere af reformens tre servicespor: rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.

Find oversigt over konkrete eksempler på tværkommunalt samarbejde.

I eksemplerne finder du en beskrivelse af:

 • hvordan samarbejdet er etableret
 • hvad der er samarbejdet om
 • hvilke forventninger, der er til samarbejdet på sigt
 • hvilke resultater, der er skabt

5 gode råd til jobcentre, der vil samarbejde tværkommunalt

 1. Beslutningen om at arbejde på tværs skal komme så højt oppe fra som muligt, så ledere og medarbejdere får et klart mandat til sammen at udvikle produkter og standarder for den fælles virksomhedsservice.
 2. Modeller skal udvikles for, hvordan ressourcer skal udveksles mellem kommunerne i samarbejdet.
 3. Sørg for en tæt, løbende dialog med virksomhederne om den strategiske udvikling af den tværkommunale virksomhedsservice.
 4. Find konkrete projekter at samarbejde om i begyndelsen. Læs case om tværkommunalt samarbejde
 5. Fastlæg fælles kommunikationsplatforme og formidlingsinitiativer.