Cases: Samarbejde med større virksomheder

Større virksomheder er interessante partnere for jobcentrene, da de ofte har mange forskellige arbejdsfunktioner, flere af­delinger og i mange tilfælde også lokale filialer eller afdelinger rundt om i landet. Få her eksempler på samarbejdet med virksomheder om at bringe udsatte ledige tættere på job.

Der er stort potentiale for at hjælpe udsatte ledige i job via større virksomheder, som ofte har ressourcerne til at ansætte medarbejdere på særlige vilkår som fx i fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik.

Når dit jobcenter går i gang, handler det om at finde en model eller indgangsvinkel til samarbejdet, som passer til den enkelte virksomheds behov og krav, og som virksomhedens ledere og medarbejdere kan se sig selv i. Der findes nemlig flere forskellige muligheder.

Tre modeller for samarbejde med store virksomheder

På baggrund af projektet Det Professionelle Partnerskab har Cabi sammen med VFSA - Virksomhedsforum for Socialt Ansvar - samlet tre eksempler: BRF Kredit, Danfoss og Falck, som alle har gode erfaringer med at samarbejde med jobcentrene, dog på hver deres måde. 

BRFkredit

BRFkredit i Lyngby har ansat en socialfaglig mentor, hvilket gør virksomheden i stand til at tage imod nogle af de mest udsatte ledige. Desuden får jobcentrene en bedre tilbagemelding, end de plejer at få. Den socialfaglige mentor er ansat i en fuldtidsstilling hos BRFkredit men bliver aflønnet af mentortilskud fra jobcentrene i Gentofte og Lyngby-Taarbæk, som er med i samarbejdet.

Download case: Partnerskab mellem BRFkredit og jobcentrene i Gentofte og Lyngby-Taarbæk (PDF)

Download partnerskabsaftale - BRFkredit og jobcentrene i Gentofte og Lyngby-Taarbæk (PDF)

Her fortæller Jobcenterchef i Jobcenter Gentofte, Hanne Jørgensen om deres erfaringer fra Det Professionelle Partnerskab.

Danfoss

Danfoss har en anden tilgang til samarbejdet med jobcentrene, da de ikke ønsker at påtage sig mentoropgaven ved at købe en medarbejder fri. I stedet stiller Jobcenter Sønderborg og en fast jobkonsulent til rådighed for virksomheden.

Download case: Partnerskab mellem Danfoss og Jobcenter Sønderborg (PDF)

Download partnerskabsaftale - Danfoss og Jobcenter Sønderborg (PDF)

Falck

Falck har valgt en tredje løsning. De har indgået et partnerskab med Jobcenter Gladsaxe, som også fungerer som tovholder på samarbejdet, da der også er fire andre jobcentre med. En virksomhedskonsulent hos Jobcenter Gladsaxe koordinerer visitationen til Falck og fungerer som samlende kontaktperson. Virksomhedskonsulenten samarbejder også med den sociale mentor i Falck, som servicerer alle de Falck-stationer, der tager imod praktikanter. Mentoren bliver, ligesom hos BRFkredit, aflønnet af jobcentrene via mentorstøtte, men i denne model udgør støtten det antal praktikanter, de har hos Falck.

Download case: Partnerskab mellem Falck og fem jobcentre (med Jobcenter Gladsaxe som tovholder) (PDF)

Download partnerskabsaftale - Falck og fem jobcentre  (PDF)