Eksempelsamling: Få inspiration fra andre

Samarbejdet med virksomheder og andre kommuner beror i høj grad på de arbejdsgange og rammer, jobcentret får udstukket til at håndtere virksomhedskontakten. I denne samling af gode eksempler fra andre jobcentre - både på tværs af kommunegrænser og med virksomheder - finder du god inspiration til, hvordan samarbejdet konkret kan skrues sammen.

Måske har dit jobcenter en bestemt måde at gribe samarbejdet an på, eller måske er du i højere grad overladt til dig selv, når du fx skal:

  • agere døråbner ind til virksomheden
  • koordinere tværfagligt og bygge bro mellem sagsbehandlernes fokus på borgeren og virksomhedens ønsker og muligheder
  • bringe de relevante lovgivningsmæssige muligheder i spil
  • servicere virksomheden før, under og efter praktik eller andre forløb.

Få inspiration fra andre jobcentre og virksomheder

Uanset hvordan dine rammer som virksomhedskonsulent eller leder i et jobcenter er, kan du her finde inspiration i de eksempler, Cabi har indsamlet fra andre jobcentres måde at gribe samarbejdet an på.

Vi har emneinddelt de eksempler, alt efter om du har brug for: