Samarbejde med virksomheder

Jobcentre kan bedst løse opgaven med at få flere ledige i job ved strategisk at prioritere samarbejdet med virksomheder.

Med en strategisk tilgang til samarbejdet med virksomheder går man fra et tilfældigt til et mere systematisk og målrettet samarbejde. Det giver politisk opbakning, fælles fodslag, klare interne linjer, en rød tråd i arbejdet og ikke mindst varige samarbejder med de lokale virksomheder.

Den strategiske tilgang skal være handlingsanvisende og giver jobcentret konkrete formuleringer af:

  • mål for samarbejdet med virksomheder
  • hvilken retning, jobcentret vil gå i, for at nå målene
  • hvilke aktiviteter og tiltag, der er nødvendige for at nå målet
  • hvordan arbejdet organiseres internt.

Grib samarbejdet med virksomheder strategisk an

Vil du have inspiration til, hvordan du som jobcenterchef eller arbejdsmarkedschef kan gribe samarbejdet med virksomhederne strategisk an?
Download Cabis inspirationskatalog ”Strategi for samarbejdet"

Mangler du som leder i jobcentret viden om, hvordan du kan samarbejde med store virksomheder? Cabi har sammen med forskellige jobcentre og BRFkredit, Falck og Danfoss udarbejdet nogle samarbejdsmodeller og indsamlet erfaringer med samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne.
Download Cabis publikation "Jobcentre samarbejder med store virksomheder" for mere information 

Se hvordan Jobcenter Gentofte arbejder med virksomheder for at skabe flere jobåbninger for udsatte.

Kom godt i gang med den opsøgende virksomhedskontakt

Mangler du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder med virksomhedskontakt kan skabe det gode match mellem virksomheden og den ledige, eller hvordan du kan finde det lokale potentiale?
Download Cabis inspirationskatalog til jobcentre: ”Samarbejdet med små virksomheder om udsatte ledige”.

Få konkrete værktøjer og inspiration

Som virksomhedskonsulent finder du også konkrete værktøjer til dit arbejde med virksomhedskontakten samt inspiration fra cases, der beskriver, hvordan andre jobcentre samarbejder med virksomheder. 

Du kan også melde dig på et af Cabis kurser for at få ny inspiration og viden til samarbejdet med virksomhederne. Cabi afholder også gerne kursus i dit jobcenter, fx:

Workshop om Rekruttering fra kanten med fokus på opgaver

Styrk dit samarbejde med virksomhederne