Om ressourceforløb

Et ressourceforløb har fokus på at udvikle arbejdsevnen, så borgeren på sigt kan komme i gang med uddannelse eller arbejde.

Den koordinerende sagsbehandler

Når der sættes et ressourceforløb i gang udpeges en koordinerende sagsbehandler, som skal være gennemgående i hele forløbet.

Opgaver

Den koordinerende sagsbehandler skal:

 • have kontakten til borgeren
 • koordinere indsatsen mellem forvaltninger
 • følge op på ressourceforløbet
 • sikre, at planen sættes i værk
 • bistå borgeren i ressourceforløb
 • formulere formålet med et eventuelt mentorforløb
 • etablerer samarbejde med de øvrige parter i den tværfaglige indsats
 • involvere borgeren i at planlægge ressourceforløbet. Se Lav aftaler og del ansvaret med borgeren
 • involvere borgeren i opfølgningen. Se Lav god opfølgning
 • løbende følge op på, om der sker den planlagte progression. Se Sørg for progression
 • justere planen efter behov.

Den koordinerende sagsbehandler kan både høre til i jobcentret og i andre dele af kommunen.

Målgruppen

Målgruppen for et ressourceforløb er borgere, som har stor sandsynlighed for at ende på førtidspension, hvis der ikke sættets et ressourceforløb i gang.
Derudover er målgruppen personer, som allerede er på førtidspension og ønsker at komme på arbejdsmarkedet.

Varighed

Et ressourceforløb varer fra et til fem år. Efter det første ressourceforløb er der mulighed for at starte et nyt ressourceforløb. For personer over 40 år skal kommunen tilbyde ét ressourceforløb, inden der kan bevilges førtidspension.

Indhold

Det kræver ikke nødvendigvis nye indsatser i kommunen at lave helhedsorienterede og tværfaglige ressourceforløb. Det kræver derimod overblik over, hvilke forskellige indsatsmuligheder der allerede findes i de forskellige forvaltninger. Det kan derfor være en god ide at lave et katalog over eksisterende muligheder. Se Få styr på tilbuddene

Kunsten vil i mange tilfælde være at få de forskellige muligheder tænkt sammen til et helhedsorienteret forløb med integrerede indsatser.

Et ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb

Indholdet i et ressourceforløb tilrettelægges efter den enkeltes behov, og kan fx indeholde:

 • misbrugsbehandling
 • psykolog/coach
 • kurser, brobygningsforløb
 • virksomhedspraktik
 • støtte-kontaktperson
 • motion
 • mentor
 • socialpædagogisk bistand
 • sundhedsforanstaltninger
 • aktivitetstilbud
 • fritidsaktiviteter.