Case: Ceres Centret i Horsens

Horsens Kommune har etableret ressourceforløb på kommunens sundheds- og ældrecentre. I forløbet er der nøje fokus på borgernes sundhed, som ofte er en udfordring for borgere i ressourceforløb.

Nøglen til et bedre liv og en plads tættere på arbejdsmarkedet er ofte en sund livsstil. Det er erfaringen i Horsens Kommune, hvor der er oprettet forløb for borgere, der er bevilliget ressourceforløb under titlen ”Den sunde vej til arbejde”. Tilbuddet er udarbejdet med udgangspunkt i de erfaringer, man i Horsens har gjort sig hidtil med målgruppen af borgere primært på kontanthjælp, som udover ledighed har andre fysiske, psykiske og sociale udfordringer.

Konkret foregår forløbet på kommunens sundheds- og ældrecentre, hvor det er muligt at samle sundhedstilbud og virksomhedspraktik på ét sted.

Samarbejde på tværs en hjørnesten

Her kan du læse nærmere om Horsens erfaringer med ressourceforløb.

Overordnet har Horsens kommuner erfaret, at det gode ressourceforløb kræver:

  • Tålmodighed – Det er en målgruppe, hvor fremskridtene sker med små skridt over lang tid.
  • Motiverede borgere – Er borgerne ikke motiverede for det eller giver indholdet i ressourceforløbet ikke mening for den enkelte, er der ingen progression.
  • Samarbejde på tværs – Mange dele af den kommunale organisation kan løfte borgere i ressourceforløb.

Casen er opdateret i marts 2017 med følgende status:

Horsens har i 2015 afsluttet 9 kandidater som var i ressourceforløb, og har i 2016 haft 14 kandidater i ressourceforløb, hvoraf de 4 er afsluttede, mens de resterende fortsat er i praktik. Netop denne målgruppe har typisk nogle lange forløb og lange praktikperioder.

"For nogle af kandidaterne er vi et lille skridt på vejen til afklaring, inden de fortsætter til noget andet bagefter. Men for flere af kandidaterne betyder det kombinerede forløb, at de har kunne optræne en funktionsevne og en lille arbejdsevne, således de ved afslutning af deres forløb blev visiteret til fleksjob-ordningen og dermed var klar til at søge et fleksjob," fortæller daglig leder Line Stausgaard Hansen.