Case: Borgere udvikler ressourceforløb

I Silkeborg er der etableret et tæt samarbejde mellem jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg. Et af resultaterne er en frivillig og borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer om, hvad der skal til i et ressourceforløb.

I Silkeborg er jobcentret og Frivilligcenter Silkeborg gået sammen om at starte en samskabelsesproces, hvor også borgerne er taget med i udviklingen. Gennem møder mellem medarbejdere i jobcentret og frivilligcentret har de lært hinanden at kende, og talt om, hvordan de kan bruge hinanden til gavn for borgerne.

Det har resulteret i et nyt tilbud til borgere i ressourceforløb: En borgerdrevet cafe, hvor borgerne kan komme efter eget ønske og behov. Caféen startede op i efteråret 2015.

Tanken er, at borgerne kan bruge cafeen til at udveksle erfaringer om, hvad der virker godt i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og for at få borgerne til at blive mere engagerede i egen sag gennem en frivillig indsats.

Her kan du læse nærmere om Silkeborgs erfaringer med at arbejde med frivillighed i ressourceforløbene.

Silkeborgs gode erfaringer fra ressourceforløb:

  • Frivillige er en god ressource.
  • Skab dialog mellem frivillige og fagprofessionelle.
  • Inddrag borgerne i udviklingen af nye initiativer.
  • Uformelle rammer giver borgerne nye perspektiver.
  • Nyt netværk til borgerne.