Ressourceforløb - erfaringer fra praksis

Ressourceforløb er lig med en ny måde at lægge indsatsen for ledige med komplekse problemstillinger til rette på. Vi har samlet erfaringerne fra otte jobcentre i en guide, du kan arbejde ud fra.

Det kræver vilje og evne til at tænke nyt, når du skal lægge ressourceforløb til rette for ledige med komplekse problemstillinger og med behov for helhedsorienterede indsatser.

Cabi har interviewet koordinerende sagsbehandlere i otte jobcentre om deres erfaringer med ressourceforløbene, der blev indført 1. januar 2013. Deres bud på, hvordan opgaven bedst muligt løses, har vi samlet i en guide med tre hoveddele:

 1. Samtalen
  Borgere, som har fået bevilget ressourceforløb, har forskellige forventninger, indstilling og kompetencer i mødet med dig som koordinerende sagsbehandler. Det er derfor vigtigt, at du er optimalt indstillet til samtalen med borgeren.

 2. Redskaberne
  Tag redskaber i brug, som andre jobcentre har udviklet. Resultatet er systematik i dit arbejde, bedre overblik over dine målgrupper, tilbud og mulige samarbejdspartnere.

 3. Samarbejdspartnerne
  Ressourceforløb kræver tværfaglighed, og da du ikke kan vide alt, giver det mening at inddrage andre. Måske bør du ligefrem overveje at placere den koordinerende sagsbehandler i en anden forvaltning.

Cases med indholdselementer i ressourceforløb

Cabi har beskrevet fire eksempler på indholdselementer i ressourceforløb:

 1. Ressourceværksted
 2. Forløb på sundhedscenter
 3. Borgere udvikler ressourceforløb
 4. Dialog om virksomhedspraktik

Hvis du har brug for mere viden og inspiration til, hvilke redskaber I kan tage i brug i ressourceforløb, så se Cabis kurser for jobcentre