Samarbejdet i praksis

Opskriften på et godt samarbejde med virksomheder er bl.a. et solidt kendskab til det lokale arbejdsmarked, god service samt ikke mindst et godt match mellem virksomheden og den ledige borger.

Cabi har gennem vidensindsamling i en række jobcentre opstillet fire emner, som er væsentlige at arbejde med, hvis du og dine kolleger skal styrke samarbejdet med virksomheder:

1. Systematik i samarbejdet

De fleste virksomheder ønsker en personlig kontakt og opfølgning fra jobcentres side. Med andre ord ønsker de helt enkelt service. Skal I leve op til dette ønske, viser erfaringer, at den interne organisering og koordinering skal være på plads for at kunne sikre en systematik i samarbejdet. Derfor skal der være en klar rollefordeling samt klare procedurer, som sikrer:

  • at de rette personer får besked, når der kommer nye virksomheder til kommunen, så I systematisk kan opsøge dem.
  • at I reagerer hurtigt på virksomhedernes henvendelser på baggrund af klare aftaler om svarfrister m.m.
  • at du og dine kolleger ved, hvilke områder de andre i jobcentret sidder med, så I kan samarbejde og udnytte hinandens ressourcer bedst muligt.
  • at I er enige om i jobcentret, hvad du har med i tasken af redskaber og tilbud, når du besøger virksomhederne.
  • at du og dine kolleger har et fælles billede af, hvordan I samarbejder om at skabe det helt rigtige match mellem virksomheden og den ledige.

Få inspiration til, hvordan I kan fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne.

2. Det lokale potentiale

Virksomheder med under 20 ansatte udgør 85 % af alle arbejdssteder i Danmark, og de ligger spredt ud over hele landet. Ejerne og medarbejderne er ofte lokalt orienterede, og de vil derfor typisk være åbne over for at tage borgere fra lokalsamfundet med selv svære problemer i praktik, fordi de gerne vil gøre noget for lokalsamfundet. Det kan du som virksomhedskonsulent drage fordel af. 

Når du har fundet en række små virksomheder, som dit jobcenter eventuelt kan samarbejde med, er næste skridt at sætte sig ind i virksomhedens behov, rutiner og eventuelle spørgsmål. På den måde laver du bedre match mellem borger og virksomhed.

Find værktøjer til at sætte dig ind i virksomhedens behov.

3. Det gode match

Er forventningerne afstemt, og finder du en ledig, der passer godt ind i virksomheden, er første skridt taget mod en god samarbejdsrelation. Et mislykket match kan derimod betyde, at samarbejdet afbrydes.

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Det gør spørgsmålet om, hvordan I internt organiserer jer, helt centralt. Stadig flere jobcentre prioriterer at komme virksomhedernes typiske ønske om én indgang i møde.

Fx får virksomhederne i Hedensted og Faaborg-Midtfyn, der samarbejder med jobcentret, tilbudt én kontaktperson, som jævnligt kommer på besøg i virksomheden.

Læs mere om de to jobcentres arbejdsmetoder.

Læs om Jobservice Danmark som national indgang for virksomheder.

4. Jobcentret som rekrutteringspartner

En del jobcentre fungerer som rekrutteringspartner, og her handler samarbejdet om, at jobcentret lytter til virksomhedens behov for arbejdskraft, og derefter kommer så tæt som muligt på at matche dette behov.

Jobcentrene hjælper virksomhederne med at rekruttere, og laver samtidig en aftale om, at virksomhederne til gengæld tager socialt ansvar og åbner dørene for jobcentrets ledige. Det er en byttehandel, hvor begge parter står tilbage som vindere. Hvis dette samarbejde oveni købet kan foregå på tværs af kommuner, hvor rekrutteringen bliver sat endnu mere i system, er det en stor fordel.

Se hvordan Jobcenter Horsens medvirker i rekrutteringsforløb.

Få inspiration til, hvordan I som jobcenter kan fungere som rekrutteringspartner.

Læs case om tværkommunalt samarbejde