Få gang i dialogen med virksomhederne

Vejen til det gode samarbejde med virksomhederne omkring målrettet rekruttering til områder med arbejdskraftbehov går igennem dialog og strategisk forståelse for virksomhedernes forretning og vilkår.

For jobcentret ligger der en vigtig opgave i at kunne spotte opgaver og matche dem med ledige fra kanten, som kan gå ind og hjælpe virksomhederne her og nu - og på sigt kan gå hen og blive en kvalificeret arbejdskraft i brancher, der melder om mangel på samme.

At arbejde strategisk med rekruttering fra kanten

Ved at hjælpe med at sætte rekrutteringen ind i en mere målrettet ramme og arbejde fremsynet med at besætte opgaver og opkvalificere til stillinger, hvor faglærte bliver en mangelvare, kan jobcentret fremover blive en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Det sikrer en mere langsigtet tilgang til samarbejdet med jobcentrene.

Arbejdet kan kan foregå i en cyklisk proces, hvor jobcentret løbende hjælper virksomhederne på forskellige områder:

undefined

Som jobcenter kan du hjælpe og understøtte virksomhederne i deres rekruttering på flere måder:

  • Hjælp med at beskrive opgaver - brug Cabis værktøj til afdækning af opgaver
  • Spørg ind til sæsonudsving: etabler praktikpladser forud for højsæson – ansæt i højsæson
  • Vær tydelig på forventningerne til samarbejdet - det er ok at stille krav til forventning om ansættelse
  • Giv overblik over mulighederne for rekruttering fra kanten - fx deltidsjob, småjob, praktik (med henblik på ansættelse), løntilskud, fleksjob
  • Hjælp til papirarbejdet
  • Sæt evt. virksomheden i forbindelse med andre virksomheder, som allerede har erfaring med rekruttering fra kanten.