Ledige fra kanten - hvem taler vi om?

Få indblik i, hvad betegnelsen 'ledig fra kanten af arbejdsmarkedet' dækker over.

Betegnelsen 'ledig fra kanten af arbejdsmarkedet' er et samlende begreb for en gruppe mennesker, som lige nu står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke umiddelbart kan indgå i et fuldtidsarbejde.

Gruppen er bredt sammensat og omfatter:

  • Unge
  • Sygemeldte
  • Fleksjob
  • Kontanthjælpsmodtagere (job- eller aktivitetsparate)
  • Flygtninge/ indvandrere
  • Personer med misbrug
  • Personer med sociale udfordringer
  • Personer med manglende faglige og sociale kompetencer
  • Personer med behov for omskoling
  • Tidligere straffede.

Rekruttering fra kanten i stedet for mangel på arbejdskraft

Målrettet rekruttering fra denne gruppe af ledige er nødvendig for at kunne bidrage til en løsning på manglen på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Nu og fremover.

Vejen til job og selvforsørgelse kan for dem typisk begynde med opkvalificerende praktikforløb eller småjobs på få timer.

Værktøj til afdækning af opgaver

Brug Cabis værktøj til at afdække opgaver, det nu eller fremover er vanskeligt at få løst.