Arbejdskraft med mening: ansæt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet

Tænk alternativt, når din virksomhed mangler arbejdskraft - nu og fremover. Strategisk rekruttering af ledige fra kanten kan være et supplement til din ordinære rekruttering. Overvej systematisk, om din virksomhed rummer typer af opgaver, der kan tilbydes ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er socialt ansvar, der giver mening for din forretning.

undefined

Hvis I som virksomhed i højere grad benytter jer af muligheden for, i samarbejde med jobcentret, at antage ledige fra kanten, kan I skabe jeres egen, skræddersyede arbejdskraft til opgaver, som ellers kan være svære at få løst. På den måde tager I som virksomhed ansvar for egen forretning og sikrer nødvendig arbejdskraft nu og fremadrettet.

Gevinsten for virksomheder ved rekruttering fra kanten

Et strategisk fokus på at tage ledige ind fra kanten af arbejdsmarkedet kan give virksomheden følgende fordele:

  • Mulighed for at ansætte til job selv på få timer
  • Mulighed for omkostningsfri prøve- og træningsperiode af potentielle medarbejdere
  • Få løst opgaver, som ellers ikke bliver løst
  • Mulighed for at frigive ressourcer til kompetenceudvikling.

Se mere: Hvem er de ledige fra kanten

Fokus på opgaver fremfor traditionelle stillinger

Centralt er selve fokus på opgaver. Med fokus på opgaver fremfor traditionelle stillingsbetegnelser bliver det tydeligere, hvordan og til hvad I kan rekruttere arbejdsressourcer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Ved at se på konkrete opgaver, får I mulighed for at vurdere omfang og nødvendige kompetencer i den enkelte opgave. Det gør jer i stand til at pakke opgaverne anderledes og på den måde kunne rokere rundt på medarbejdere.

Brug Cabis værktøj til afdækning af opgaver det nu og fremover er vanskeligt at rekruttere medarbejdere til.

Brug inspirationsfolder til dialogen i din virksomhed.

Arbejder I indenfor hotel, restauration og service, så download folder, som Horesta og Cabi har udviklet sammen målrettet hotel- og restaurationsbranchen.

 

ET GODT EKSEMPEL: opgaveløsning frigiver ressourcer til øvrige medarbejdere

En virksomhed har ansat tre smede og har vanskeligt ved at finde faglært arbejdskraft til endnu en stilling som smed. De tre smede bruger imidlertid en rum tid af en arbejdsuge på opgaver, såsom fejning eller rengøring af maskiner. Tid, hvor produktionen står stille.

Ved at ansætte en ledig fra kanten i et job på få timer, der fx går ud på at feje, rydde op og gøre maskiner rene, frigives tilpas samlet tid til, at de tre smede kan øge produktionen svarende til en fuldtidsstilling som smed.

Tag kontakt til dit lokale jobcenter. De kan hjælpe dig med at definere opgaver og ved, hvilke ledige fra kanten, som kunne passe ind i jeres virksomhed.