Trin 2: Mål på udviklingen

Undervejs i arbejdet med jeres integrationsindsats, skal I følge med i udviklingen for at sikre, at arbejdet går i den rigtige retning. Formålet er at gøre borgerne arbejdsmarkedsparate. Det kan I måle på ved hjælp af skemaerne på denne side.

Deltagerkommunerne i projekt 'I mål med Integration' arbejder med progressionsværktøjet FIP - et værktøj til måling af ledige flygtninge og indvandreres progression i arbejdsmarkedsparathed.

FIP består af to korte spørgeskemaer - et til sagsbehandler og et til borger - som tillader dem at følge med i udviklingen af borgerens arbejdsmarkedsparathed.

Samtaleskema til sagsbehandlere og borgere

Skemaerne er tænkt som dialogværktøjer, som sagsbehandler kan bruge i  mødet med borgerne. Skemaerne skal udfyldes i forbindelse med hver af de fire samtaler, som sagsbehandler hvert år skal afholde med ledige borgere, som modtager integrationsydelse.

Download skema til borger

Borgeren skal udfylde borgerskemaet med hjælp fra sagsbehandler og eventuelt en tolk. 

Download skema til sagsbehandler

Sagsbehandler skal udfylde skemaet under samtalen med borger eller lige umiddelbart efter.

Grafisk fremstilling af samtaleelementer

Udover skemaerne kan du og borger tale sammen ud fra en grafisk fremstilling af de forskellige emner, I skal ind og vurdere på i løbet af samtalen. Med udgangspunkt i borgerens situation.

Grafikken er i dette tilfælde en stjerne hvori, du og borger sammen kan markere indikatorerne for, hvor langt på skalaen, borger befinder sig, inden for et givent emne.

Download grafisk redskab til samtalen

Ved at bruge grafik får I et mere visuelt, simpelt og sammenligneligt grundlag for jeres samtale og dialogen om borgerens progression.

Bag skemaerne står VIVE (tidligere SFI), som er evaluator på projektet. FIP er udviklet til I Mål Med Integration-projektet med inspiration fra blandt andet 'BeskæftigelsesIndikatorProjektet - BIP'.