Trin 1: Kom godt i gang

For at komme godt fra start med udviklingen af jeres integrationsindsats kan I tage udgangspunkt i redskabspakken på denne side. Brug dem som de er, eller lad jer inspirere af spørgsmålene og overvejelserne og tilpas dem jeres egne behov.

Redskaberne er alle anvendt i praksis af deltagerkommunerne i projekt I mål med Integration. Ved at udfylde dem i fællesskab, fx på en workshop, sikrer I sammenhæng, ejerskab og fælles retning i det forestående arbejde.

A. Forandringsteori - fælles forståelse for målet

Med en forandringsteori får I et overblik og en overordnet beskrivelse af hvad I ønsker at opnå (resultater og effekter) for hvem (målgruppe), hvordan (indsatser) og hvorfor (målsætninger).

Ved at gøre jer overvejelser omkring retning og kobling mellem aktiviteter, resultater og mål har I et rigtigt godt afsæt i det videre arbejde med at beskrive metode og udfylde handleplan.

Hent skabelonen til forandringsteori nedenfor og udfyld den i fællesskab:

undefined

Sådan bruger I modellen:

0. Definér målgruppen: Afgræns hvilken borgergruppe, I vil opnå resultater for. Find ud af, hvad I ved om den specifikke målgruppe i forhold til fx:

 • arbejdsidentitet
 • arbejdsmarkedserfaring
 • uddannelse
 • adfærd omkring jobsøgning og aktivering
 • familie.

Jeres forarbejde her skal sikre, at den endelige forandringsteori indeholder præcis de indsatser, der er relevante for jeres målgruppe.

Brug denne matrix som inspiration til at inddele jeres målgrupper. Den kan I vende tilbage til, når I skal til at finde frem til de virkningsfulde indsatser, målgruppen kalder på under det videre arbejde med forandringsteori og metodebeskrivelse.

1. Langsigtede resultater: Arbejd baglæns i modellen og start med at definere, hvilke effekter I ønsker at opnå i et langsigtet perspektiv. Det kan fx være at flere opnår beskæftigelse på ordinære vilkår eller at flere opnår ansættelse i løbet af det første år.

Det er vigtigt at udfylde modellen baglæns, da det sikrer, at I når frem til de aktiviteter, som giver de ønskede resultater - i stedet for at tage udgangspunkt i eksisterende aktiviteter, som ikke nødvendigvis giver de ønskede resultater.

Hent inspiration i videnssyntesen

2. Mellemlangsigtede resultater: Overvej, hvordan borgerens adfærd skal ændre sig for at opnå de langsigtede resultater:

 • Hvilke handlinger er det, I ser hos borgerne, som får dem i job?
 • Hvordan skal borgerne handle anderledes for at komme i job?
 • Hvad kendetegner adfærd, der sikrer borgeren job (jobsøgningsadfærd, adfærd under aktivering).

3. Kortsigtede resultater: Hvilken viden og forståelse skal borgeren have for at kunne ændre adfærd? Og hvilken indsats skal vi benytte for at skabe forandring hos målgruppen?

Hent inspiration til dialogen i disse kort (Kan bruges til dialogen om både mellemlangsigtede og kortsigtede resultater)

4. Aktiviteter: Hvilke aktiviteter understøtter den nødvendige viden og forståelse hos borgerne?

Se eksempel på udfyldt forandringsteori fra Odense kommune

TIP: I kan udarbejde en forandringsteori flere versioner, fx for aktivitets- og jobparate hver for sig.


 

B. Metodebeskrivelse - den gode borgerrejse

Metodebeskrivelsen hjælper jer med at beskrive den borgerrettede indsats, så alle i teamet kender indsatsens kerneelementer og faserne i udførelsen. Formålet er også at tydeliggøre de forskellige aktørers roller og ansvar. Beskrivelsen skal vise, hvordan I ønsker at håndtere et borgerforløb hos jer.

Igennem arbejdet får I en fælles forståelse af de metoder, borgeren mødes med og samskaber jeres egen arbejdsgang for de borgerrejser, som skal indfri de mål, I satte jer i forandringsteorien.

Hent modellen her:

undefined

Sådan bruger I modellen:

 1. Begynd med at udfylde Fase I-III under Arbejdsgang for indsatsen. Her sætter I fokus på udviklingen af et eksemplarisk borgerforløb i kommunen. Indfang, hvad I gør, og hvad I ønsker at udvikle.
 2. Udfyld dernæst Roller og ansvar under Arbejdsgang for indsatsen. Bliv konkrete på, hvem der skal gøre hvad hvornår for at føre forandringsteori og borgerrejse ud i livet. Sæt fokus på aktører internt og eksternt.
 3. Til sidst udfylder I de ufravigelige principper øverst under Kernen i indsatsen. Her beskriver I helt konkret de principper, der skal overholdes for at indsatsen bliver virkningsfuld.

Hent inspiration til dialogen i disse kort

TIP: I kan udfylde en metodebeskrivelse for hver målgruppe, I ønsker at arbejde med. Det gør metoden så meget desto mere specifik og anvendelig, når I kommer til praksis.

Se eksempel på udfyldt metodebeskrivelse fra Odense kommune


 

C: Handleplanen - Sådan gør vi det hele i praksis

Med afsæt i forandringsteorien og metodebeskrivelsen skal I nu drøfte i grupper, hvad I skal gøre for at føre forandringen og den ønskede, skitserede borgerrejse ud i livet.

I kan fx stille jer selv supplerende spørgsmål i forhold til, hvad indsatsen kræver af:

 • organisering (ledelse, samarbejde på tværs)
 • medarbejdere (adfærd og kompetencer)
 • redskaber (information og processer)
 • samarbejdspartnere (virksomheder og anden aktør).

Redskab til opfølgning

Handleplanen skal konkretisere, hvem der skal gøre hvad og hvornår for at målene kan realiseres. Brug evt. skabelonen her:

undefined