Trin 0: Afdæk viden om indsatsen

Kvalificér jeres arbejde med at udvikle integrationsindsatsen ved at basere det på et godt fundament af viden - både på overordnet, strukturelt niveau og på de interne linjer hos jer selv. Tag udgangspunkt i metoderne på denne side for at få vidensgrundlaget på plads.

De metoder, du finder her på siden kan give jer fundament af viden om fx:

  • Virksomme metoder i integrationsindsatsen
  • Det grundlag, I arbejder ud fra i jeres kommune - og de potentialer og udfordringer, det indebærer
  • Fakta om jeres indsats, som I kan bruge som nulpunkt og referenceramme for det fremtidige arbejde.

Videnssyntese: Viden til at komme i mål med integration

Før du tager hul på første trin i redskabspakken, kan du med fordel begynde med at læse videnssyntesen, som er udarbejdet i regi af projekt 'I mål med Integration'. Syntesen beskriver de virksomme metoder i integrationsindsatsen. Brug derfor syntesen til at kvalificere og reflektere over jeres valg af indsatser, inden I begynder at lægge planer.

Tag fx udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål i forbindelse med gennemlæsningen:

  • Er der fokuspunkter, vi allerede arbejder med, der bliver særligt vigtige?
  • Hvad skal der til for, at vi kan få mere af det, der virker, i vores kommune?
  • Hvad vil være godt at begynde med i forhold til det, der inspirerer os?

Selvevaluering: Grundlaget for jeres arbejde

Ved at foretage en selvevaluering kan I blive klogere på 'tingenes tilstand' hos jer og få et bedre udgangspunkt for at afstemme opgavens omfang med hinanden.

Udfyld selvevalueringen sammen og brug den som grundlag for at drøfte udfordringer og potentialer i kommunens aktuelle situation. Det er selve dialogen om resultatet af evalueringen, der er det interessante og her, I skal finde den fælles kerne, som skal drive arbejdet fremad efterfølgende.

Download skabelon til selvevaluering

Download udfyldt eksemplar af selvevaluering

TIP: Ledere og medarbejdere kan eventuelt udfylde evalueringen hver for sig - og resultaterne kan efterfølgende sammenlignes for at tydeliggøre, om der er udfordringer på området, eller om I ser ens på tingene i jeres team.

Data: Få styr på fakta

Det kan være en fordel at kombinere jeres arbejde med tal fra Jobindsats, eller I kan anvende de tal, I selv har til rådighed. Træk fx tal på:

  • antal flygtninge opdelt på alder og køn
  • varighed på ydelser i kommunen
  • antal job- og aktivitetsparate
  • virksomhedsrettet indsats.

Lav et 0-punkt på udvalgte parametre, så I har noget at måle jer selv op på, når I går i gang. Så bliver det også nemmere at fejre de små succeser undervejs!

I gang med arbejdet

Gå til Trin 1: Kom godt i gang