Redskabspakke: Kom i mål med integration

Deltagerkommunerne i projekt 'I mål med Integration' arbejder ud fra særligt tilrettelagte redskaber, der skal understøtte implementeringen af en skærpet beskæftigelsesrettet integrationsindsats for flygtninge. Vi har gjort det nemt for andre kommuner at bruge redskaberne til at styrke deres eget arbejde med integration med en samlet redskabspakke, som du finder på denne side.

Redskabspakken indeholder en model for forandringsteori og en model til metodebeskrivelse, der sætter retning og rammer for arbejdet frem mod en skærpet og styrket integrationsindsats. Resultatet af arbejdet med de to modeller skal munde ud i en handlingsplan, som I kan bruge til at arbejde ud fra i den efterfølgende implementering af jeres bestræbelser og fælles målsætninger.

Konceptet er anvendt og testet igennem i praksis af deltagerkommunerne i projektet og ligger nu frit for andre kommuner at benytte sig af. Nemt.

Derudover er der i projektet udviklet værktøjet FIP som kan bruges til at måle ledige flygtninge og indvandreres progression i arbejdsmarkedsparathed.

Redskabspakke: I mål med integration

Trin 0: Afdæk viden

Trin 1: Kom godt i gang

Trin 2: Mål på udviklingen