Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, lever ofte en isoleret tilværelse med meget begrænset kontakt til det øvrige samfund.

De udgør en skjult ressource, og gevinsterne ved at integrere dem på arbejdsmarkedet er store både for den enkelte, for hele familier og samfundet generelt.

Gennem en fokuseret indsats i Projekt 500 er det lykkes seks kommuner landet over at rykke ægtefælleforsørgede borgere ind i arbejdsstyrken.

På disse sider kan du hente information om, hvordan kommunerne har arbejdet med indsatsen, du kan hente cases og værktøjer samt læse mere om projektets resultater.

Om projektet

Målet med Projekt 500 er konkret at bringe 200 indvandrere, som forsørges af ægtefællen, ind i arbejdsstyrken i løbet af projektperioden (2014-2016). 

De ægtefælleforsørgede indvandrere modtager ingen form for offentlig forsørgelse og deltager i projektet på helt frivillig basis. Det er oftest ud fra et ønske om:

  • at være en del af et arbejdsfællesskab
  • at opnå mere selvstændighed
  • at være en rollemodel for sine børn
  • at opnå økonomisk gevinst.

I projektet arbejdes der målrettet med metoder, der tager afsæt i den enkelte borgers motivation på vejen til job og uddannelse.

Nedenfor kan du hente flere fakta om projektet og om deltagerne:

undefined undefined
Hent fakta om projektet (pdf) Hent info om deltagerne (pdf)

 

Hvilke kommuner er med i projektet?

  • Aarhus
  • Frederiksberg
  • Hjørring
  • Holstebro
  • Lyngby-Taarbæk
  • Rødovre

Bag projektet

Projektet er finansieret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemføres af Cabi, Integrationsnet og LG Insight.