Projekt 500: Ægtefælleforsørgede indvandrere ind i arbejdsstyrken

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, lever ofte en isoleret tilværelse med meget begrænset kontakt til det øvrige samfund. Gennem en fokuseret indsats i Projekt 500 er det lykkedes seks kommuner at rykke ægtefælleforsørgede borgere ind i arbejdsstyrken.

På disse sider kan du hente information om, hvordan kommunerne har arbejdet med indsatsen, du kan hente cases og værktøjer samt læse mere om projektets resultater.

Om projektet

Målet med Projekt 500 var konkret at bringe 200 indvandrere, som forsørges af ægtefællen, ind i arbejdsstyrken i løbet af projektperioden (2014-marts 2017). 

De ægtefælleforsørgede indvandrere modtog ingen form for offentlig forsørgelse og deltog i projektet på helt frivillig basis. Oftest ud fra ønsker om:

  • at være en del af et arbejdsfællesskab
  • at opnå mere selvstændighed
  • at være en rollemodel for sine børn
  • at opnå økonomisk gevinst.

I august 2017 er der offentliggjort en slutevaluering af projektet. Download den her

Nedenfor kan du hente flere fakta om projektet og om deltagerne:

undefined undefined
Hent fakta om projektet (pdf) Hent info om deltagerne (pdf)

Få fat i værktøjerne

I projektet blev der arbejdet målrettet med metoder, der tog afsæt i den enkelte borgers motivation på vejen til job og uddannelse.

Værktøjerne, som blev anvendt i projektet, er integreret i Cabis vidensområde Nydanskere og Integration - Ægtefælleforsørgede indvandrere

Hvilke kommuner er med?

  • Aarhus
  • Frederiksberg
  • Hjørring
  • Holstebro
  • Lyngby-Taarbæk
  • Rødovre

Bag projektet

Projektet er finansieret af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og gennemføres af Cabi, Integrationsnet og LG Insight.