Udvikling - arbejdet med progression

Det kræver grundig forberedelse at introducere progressionsmåling som værktøj i arbejdet i jobcentret. Du griber det bedst an ved at inddele processen i faser.

Efter ledelsen har taget beslutningen om at arbejde med progression, og der fx er udarbejdet en overordnet forandringsteori for processen, forestår der et udviklingsarbejde.

Den overordnede forandringsteori peger på de målgrupper af borgere, der skal arbejdes med. Det er en god idé også at udarbejde en forandringsteori for hver målgruppe.

Forandringsteorien kan danne grundlag for udvikling af progressionsredskaber, indikatorer, samt samtaleguide og scoringsguide.

Kompetenceudvikling af medarbejderne

I denne fase skal der desuden tages stilling til kompetenceudvikling af de medarbejdere, som skal arbejde med progressionsværktøjet, og kompetenceudviklingen skal afstemmes med forandringsteorien:

  • Hvad mener man målgruppen skal tilbydes for at kunne nærme sig uddannelse eller arbejdsmarkedet?
  • Hvilke kompetencer kræves der af medarbejderne?

Kompetenceforløbene for medarbejderne kan fx omfatte:

  • den anerkendende samtale
  • systemisk metode
  • empowerment
  • kognitive metoder.

Læs mere om kompetenceudvikling af medarbejderne.

Opmærksomhedspunkter:

  • Tag eventuelt på studietur til et andet jobcenter, der arbejder med progressionsarbejde. Det kan give inspiration og gode fif.
  • Husk at tage stilling til, om også ledelsen har brug for kompetenceudvikling.
  • Afsæt tid til at afprøve redskaberne uden borgere. Det skaber fortrolighed med redskaberne og giver anledning til justering af redskaber og guides.

Første fase: Opstart

Tredje fase: Implementering