Progression i virksomhedsrettede forløb

For at måle den enkelte borgers progression, er det nødvendigt, at kende til resultaterne af de indsatser, der sættes i gang – herunder af virksomhedspraktikker.

Det er essentielt for borgerens progression, at elementerne i indsatsen virker, og at de bidrager til borgerens vej mod arbejde eller uddannelse:

 • Sker der en udvikling frem mod målene i virksomhedspraktikken?
 • Bringer praktikken m.v. borgeren tættere på arbejde eller uddannelse?

Som virksomhedskonsulent kan du bruge progressionsredskaber i indsatsen til at:

 • tydeliggøre målet for forløbet - for både borger og virksomhed
 • målrette forløbet - så I sætter fokus på det, I vil opnå
 • justere forløbet  - så I får skabt grobund for udvikling
 • synliggøre de små skridt på vejen - så I får succeserne med
 • synliggøre om der sker udvikling - så I kan vurdere, om I skal fortsætte
 • lave overskuelige delmål - som er konkrete for både borger og virksomhed.

Find eksempler på konkrete redskaber til måling af progression

Gennem en systematisk vidensopsamling i det enkelte forløb bliver det muligt for jobcentret at optimere på effekterne af den samlede indsats ved at fokusere på de elementer, der skal styrkes eller eventuelt sætte noget helt andet i værk.

Måling giver også mening for virksomhederne

Synlige delmål og måling af effekten er dog ligeså væsentlig for de virksomheder, som bidrager til indsatsen. 

Virksomhederne vil gerne vide:

 • hvad de skal arbejde frem mod
 • om deres indsats har flyttet noget for borgeren
 • hvilke elementer, der har haft en effekt.

Kun herigennem kan de udvikle og optimere deres indsats, så de fortsat kan medvirke positivt til, at en person er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

Måling giver også mening for borgeren

Ved at anvende progressionsredskaber i indsatsen, kan du også tydeliggøre forløbet og gøre det mere gennemskueligt for borgeren. Brugen af progressionsredskaber illustrerer en retning og en udvikling, så de små resultater bliver synlige, og indsatsen kommer til at give mening for borgeren.

Det handler om at skabe rammer for, at borgeren tager ansvar for sit forløb og deltager aktivt med brug af alle sine ressourcer.

Læs mere om borgerinddragelse og samskabelse med borgeren.