Opstart - arbejdet med progression

Det kræver grundig forberedelse at introducere progressionsmåling som værktøj i arbejdet i jobcentret. Du griber det bedst an ved at inddele processen i faser.

Lederskab er en afgørende forudsætning for at implementere og anvende resultatbaseret styring med succes. Se ledelsesmæssige krav til arbejdet med progression.

Opstartsfasen

 Inden arbejdet med progression går i gang, er det vigtigt, at ledelsen drøfter:

 • Hvilke spørgsmål og problemstillinger skal progressionsarbejdet give os svar på?
 • Hvilke hypoteser og antagelser har vi for, hvordan progressionsarbejdet kan løse disse problemstillinger?
 • Hvordan skal processen gennemføres og af hvem?

Næste skridt er at udarbejde forandringsteorier for de målgrupper, der er omfattet af progressionsmålingerne.

Arbejd med forandringsteori

Fordelen ved at arbejde grundigt med forandringsteorier er, at selve processen:

 • er involverende
 • giver ejerskab
 • og danner en fælles forståelsesramme for forandringsønsket og forandringsprocessen.

Det er en god ide at starte med et eller flere mindre pilotprojekter. Det kan være for en afgrænset målgruppe af borgere og medarbejdere. Ved at starte i det små, bliver processen mere overskuelig.

Inddrag medarbejderne i processen

Inddrag de medarbejdere, som arbejder med borgerne og udfører progressionssamtalerne, i processen og implementeringen. Det skaber sammenhæng i indsatsen.

Andre medarbejdermålgrupper, der evt. kan inddrages, kan være:

 • projektmedarbejdere og tovholdere i kommunens beskæftigelsestilbud
 • medarbejdere hos andre aktører

Det er ofte dem, der har den tætteste borgerkontakt og derfor har de bedste muligheder for at have løbende fokus på progression i dialogen med borgeren.

Invester i kompetenceudvikling af medarbejderne

Det er afgørende, at der investeres i kompetenceudvikling af de medarbejdere, der skal udføre progressionsmålingerne, inden redskaberne implementeres.

Indførelse af progressionsværktøjet er en forandrings- og udviklingsproces, der kræver læring, kompetenceudvikling og træning.

Opmærksomhedspunkter:

 • Inddrag ledelse og medarbejdere – som ved alle forandringsprocesser.
 • Brug eventuelt eksterne konsulenter til at hjælpe med processen.
 • Kommuniker processen grundigt ud i organisationen. Sørg for fælles mål og sprog.
 • Der er tale om en kulturændring. Det kræver stor vilje til samarbejde, når I skal implementere nye metoder og redskaber.
 • Skab fælles forståelse for problemstillinger og mål, som progressionsmålingerne skal omfatte.
 • Start med mindre pilotprojekter og begræns arbejdet til nogle få udvalgte målgrupper. Det sikrer læring og tydelig effekt på målgruppeniveau.
 • Overvej relevans, ressourcer og behovet for kompetenceudvikling hos de involverede medarbejdere, før I udvider målingerne til nye målgrupper.
 • Planlæg, hvordan hele jobcentret bevarer ejerskab og involvering i projektet.

Anden fase: Udvikling

Tredje fase: Implementering