Peter R. B. Frederiksen, strategisk udviklingschef

Peter er Cabis kontaktperson vedrørende større tilbud og forespørgsler om samarbejde. Peter har været leder siden 2003 og siden 2009 inden for beskæftigelsesområdet. Han sidder i Cabis ledergruppe og har indgående erfaring med projektledelse, evaluering og analyser, konferenceplanlægning, KPI’er, mål- og milepælsstyring og har været ansvarlig for proces, udvikling og implementering af Cabis to seneste strategier.

Opgaver i Cabi

 • Ansvarlig tovholder for Cabis to seneste strategier
 • Overordnet tovholder på Cabis resultatkontrakten med Beskæftigelsesministeriet, herunder udviklingsprojekter for mere end to mio. kr. om året
 • Tovholder på nye opgaver, tilbud og ansøgninger
 • Ansvarlig for Cabis bestyrelse i samarbejde med Cabis direktør
 • Ansvarlig for udvikling af Cabis årsplan for det kommende år
 • Projektleder på projekt om udvikling af business cases for jobcentrenes virksomhedsrettede indsats
 • Projektleder på projekt om udvikling af 10 værktøjer eller metoder for god virksomhedsservice
 • Projektleder på markedsanalyser
 • Evaluator på projekter og arrangementer, fx CSR Awards og CSR People Prize
 • Projektleder på satspuljeprojektet CV- og jobportal vedr. småjob, hvor Cabi sammen med STAR skal videreudvikle Jobnet for Arbejdsgivere til at omfatte småjob og senere markedsføre løsningen.
 • Projektleder på projekt, der skal udarbejde en guide om best practice i forhold til jobcentrenes digitale beskrivelser af formålet med borgernes virksomhedsrettede forløb og arbejdsopgaver.

Uddannelsesbaggrund

 • HD i Afsætningsøkonomi (HDA), Aalborg Universitet, 2010
 • Cand.mag. i Kommunikation, Aalborg Universitet, 2002
 • Proceskonsulentuddannelse, Green Andersen, 2015-2016
 • Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse, Mannaz, 2016
 • Det personlige lederskab, Center for Ledelse, 2015
 • Projektlederuddannelse, Teknologisk, 2014
 • Øvrige kurser inden for bl.a. statistik.

Erhvervsbaggrund

 • Chefkonsulent, ekstern evaluator, formidlingsansvarlig og afdelingsleder, LXP Consulting, København
 • Indehaver, Evaluator, Aalborg
 • Kommunikationskonsulent og projektleder, Dafolo A/S, Frederikshavn
 • Projektkoordinator og tovholder, EUC Nord, Hjørring
 • Sergent, Trænregimentet, Nørresundby.