AMU-kurser udbydes ikke på sprog, flygtninge kan forstå

En ny rundspørge blandt AMU-centrene viser, at AMU-kurser primært udbydes på dansk. Det kan blive et problem for IGU’en.

Agenda har lavet en ny rundspørge hos 49 AMU-centre der viser, at 63% ikke udbyder kurser på engelsk eller på et af de sprog, de store flygtningegrupper taler.Det kan betyde, at den sproglige barriere også bliver en barriere for at komme ind på arbejdsmarkedet – især hvis der kræves et certifikat.

”Hvis en virksomhed gerne vil ansætte en person i IGU, og personen skal have et certifikat for at måtte arbejde, så nytter det ikke at vente to-tre år, før vedkommende kan begå sig på dansk,” siger konsulent ved AMU-Vest i Esbjerg, Sonja Jensen.

Rundspørgen viser også, at samarbejdet med jobcentrene er centralt for at få flygtninge i AMU-kurser, men at kun en tredjedel af AMU-centrene er blevet kontaktet af et jobcenter. Til gengæld har nogle AMU-centre selv taget kontakt til et jobcenter, og af dem har knap fire ud af fem efterfølgende fået flygtninge igennem kurser.

Nogle AMU-centre forsøger at imødekomme den sproglige udfordring. For eksempel har man ved AMU-Fyn etableret danskrettede AMU-kurser, hvor der også terpes fagtekniske termer. AMU-Fyn er et af de centre, der har haft flest flygtninge igennem kurser.

Seniorkonsulent hos Cabi, Bente Nissen, mener også, at der skal være mere fokus på sprog i AMU-kurserne. ”Vi skal skabe mulighed for, at flygtninge kan komme til at udfylde de ledige jobs, som vi i dag ser på arbejdsmarkedet,” siger Bente Nissen.

”Derfor er der brug for AMU-udbyderne i integrationsindsatsen. De kan give flygtninge de formelle kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger. Det kan gøres ved at tilbyde undervisning på andre sprog end dansk, og de kan gøre det ved at bruge de gode muligheder, der er for at kombinere kurserne med fagrettet danskundervisning. Ved at få AMU-udbyderne mere i spil er der gode muligheder for at give flygtninge de kompetencer, der skal til, for at de kan blive morgendagens medarbejdere.”

Læs hele nyheden hos Agenda

Cabi leder projektet Task Force til Industrien, hvor lokale task forces i Favrskov og Silkeborg Kommune hjælper industrivirksomheder med at rekruttere flygtninge, blandt andet via IGU-forløb.

Læs mere på Cabis side: Task Force til Industrien