Unge med udfordringer har brug for flersidet indsats

Indsatser, der støtter unge både fagligt og personligt i overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, har størst succes.

En ny undersøgelse fra KORA, SFI og EVA viser, at der er behov for komplekse, sideløbende indsatser for at hjælpe de 16-25 årige, som har behov for ekstra støtte i overgangen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. De unge, der har faglige udfordringer, har nemlig også tit sociale udfordringer som det er nødvendigt at sætte ind overfor.

”Der er tale om en meget bred og differentieret målgruppe, som motiveres af forskellige former for undervisning,” siger seniorprojektleder i KORA, Mette Slottved til KORA's hjemmeside.

”Hvor nogle af de unge godt kan fungere i et klasserum, vil andre have brug for eksempelvis en praktisk tilgang til læringen.”

De indsatser, der er med til at sikre en tryg overgang fra én uddannelse til en anden og fastholdelse i uddannelse, fokuserer især på at målrette undervisningen og støtten til den enkelte elev, at sikre gode rammer for undervisningen samt samarbejde med skoler, jobcentre, UU-vejledere og det lokale erhvervsliv.

Læs hele artiklen hos KORA

Mere viden om unge og uddannelse

Se også Cabis side: Unge i uddannelse og arbejde