Sidste chance for at komme med på succefuld integrationsuddannelse

En evaluering af efteruddannelsen bedreintegration.nu viser, at deltagerne har været meget tilfredse med uddannelsen, og de vurdere selv, at de har fået et stort udbytte. Over 600 har allerede gennemført uddannelsen, som lukker i år.

Bedreintegration.nu er en efteruddannelse målrettet kommunale medarbejdere og andre aktører, der gennem deres job har kontakt til flygtninge. Målet med uddannelsen er at give deltagerne konkret viden og værktøjer, som de kan gå ud og bruge direkte i deres job.

Bag uddannelsen står et konsortium bestående af Cabi, Integrationsnet, Center for Udsatte Flygtninge, LG Insight og Foreningen Nydansker, som udbyder uddannelsen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stort tilfredshed med uddannelse

En midtvejsevaluering af uddannelsen viser, at over 600 allerede har gennemført uddannelsen, og deltagerne vurderer selv, at de har fået et stort udbytte af uddannelsen.

Natasia Kaltoft er familiekonsulent i Odder Kommune, og hun giver uddannelsen sin anbefaling:

”Som familiekonsulent har det været godt at få input til, hvordan vi kan arbejde med fx at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til familiens integration. Det har været meget givende med erfarne undervisere og det at møde andre fra samme fagområde. Vi har bl.a. gennem gruppeopgaverne skabt netværk til familiekonsulenter i andre kommuner,” siger hun.

Uddannelsen slutter i år, og der er planlagt kurser i bl.a. Fredericia, Vordingborg og Aalborg. Og efter sommerferien i Aarhus og København.

Se mere på bedreintegration.nu