Nyheder

Her på siden finder du en kronologisk ordnet liste med nyheder om socialt ansvar og beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper.

Sygefraværet stiger i det offentlige og private
28. marts 2017
Ekspertpanel skal granske psykisk arbejdsmiljø
24. marts 2017
Debat: Det er god forretning at investere i udsatte borgere
23. marts 2017
AMU-kurser udbydes ikke på sprog, flygtninge kan forstå
20. marts 2017
Nedsatte kontanthjælpsydelser får ikke folk i job
20. marts 2017
Aarhus har succes med at skabe fleksjob
17. marts 2017
Jobcentre ser positivt på IGU
16. marts 2017
Forligspartier vil skabe bedre rammer for ressourceforløb
16. marts 2017
Sagsbehandleres tro på ledige påvirker jobchancerne
16. marts 2017
Længere forløb får udsatte ledige i job
6. marts 2017
Fem a-kasser hjælper ledige seniorer tilbage i job
6. marts 2017
Lån en topleder til Folkemødet
3. marts 2017
Cabi søger virksomheder til portal for småjob
27. februar 2017
Forskere: Indsatsen overfor ledige unge er for ensidig
27. februar 2017
Flere kommuner investerer i arbejdsløse med positive resultater
23. februar 2017
Mød Cabi til Beskæftigelsestræf 2017
23. februar 2017
Randers Kommune får sygefraværet ned
22. februar 2017
Nyt samarbejde mellem handicaporganisationer og jobcentre får handicappede i job
20. februar 2017
Hver tredje virksomhed forebygger stress
16. februar 2017
Unge med udfordringer har brug for flersidet indsats
16. februar 2017
Debat: Initiativet skal tilbage til flygtningene
13. februar 2017
Antallet af flygtninge i beskæftigelse steg markant i 2016
9. februar 2017
Kontanthjælp går i arv
9. februar 2017
Industrivirksomheder i Østjylland har brug for arbejdskraft
9. februar 2017
Sygefraværskonferencer med viden, erfaringer og holdninger
6. februar 2017
Sygedagpengereform får syge hurtigere tilbage i beskæftigelse
30. januar 2017
Region Syddanmark vil ansatte 200 medarbejdere med tilskud
27. januar 2017
Politikere vil se nærmere på, at alt for få tilkendes seniorførtidspension
26. januar 2017
Konference sætter fokus på stigende sygefravær
25. januar 2017
Ressourcepersoner medvirker til et bedre arbejdsmiljø
25. januar 2017
Bidrag med jeres kompetencer i integrationen af flygtninge
25. januar 2017
Dansk Industri og Alkohol og Samfund går sammen om virksomhedsrettet alkoholkampagne
25. januar 2017
Mentorer fra virksomheder skal rådgive unge i valg af uddannelse
24. januar 2017
Ambassadører skal give 16 kommuners ledige et uddannelsesløft
23. januar 2017
10 millioner til at få ledige i Vordingborg i job
23. januar 2017
Flere seniorer bliver længere tid på arbejdsmarkedet
22. januar 2017
11 østjyske kommuner går sammen om bedre virksomhedsservice
20. januar 2017
Ny leverandørportal i Odense styrker kommunens socialøkonomiske indsats
19. januar 2017
Flere udsatte i Silkeborg skal i job og uddannelse
18. januar 2017
Kom på kursus i at styrke jeres samarbejde med virksomhederne
17. januar 2017
Stor forskel på hvor gode kommunerne er til ressourceforløb
16. januar 2017
Seniornetværk i Fredericia hjælper hinanden i arbejde
14. januar 2017
Forskningsprojekt viser vej til job for kontanthjælpsmodtagere
13. januar 2017
Regional uddannelsespulje gør ledige klar til job
13. januar 2017
Ny pjece om hvordan udsatte borgere kan opnå ordinære løntimer
12. januar 2017
Midt- og nordjyske virksomheder er bedst til at tage socialt ansvar
11. januar 2017
70 procent af PensionDanmarks langtidssyge medlemmer ender i job
10. januar 2017
Kontanthjælpsreformen får socialt udsatte unge væk fra kontanthjælp
9. januar 2017
Faxe skaffer job gennem vikarbureauer
8. januar 2017
Bryd Unges Ledighed NU fastholder udsatte unge i beskæftigelse
7. januar 2017
Nyankomne flygtninge er langsomme til at komme i arbejde
6. januar 2017
Forslag om jobpræmie på 45.000 til langtidsledige der kommer i job
5. januar 2017
Flygtninge vurderes oftere jobparate end kontanthjælpsmodtagere
5. januar 2017
Hver fjerde dansker vil i fremtiden komme på førtidspension
5. januar 2017
Ny guide: Alt hvad virksomheder skal vide om fleksjob
20. december 2016
Privat firma skal give støtte til psykisk sårbare unge i Aalborg
20. december 2016
København vil skaffe 500 fritidsjob til udsatte unge
20. december 2016
Positiv slutevaluering af Det Sociale Vækstprogram
19. december 2016
Unge kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa skal nu hjælpes i gang
19. december 2016
Projekt hjælper mange kognitivt handicappede tættere på arbejdsmarkedet
18. december 2016
Kom til workshop om rekruttering fra kanten
17. december 2016
Nyhedsbrev: Det sociale ansvar i virksomhederne har det godt
16. december 2016
Hørsholm er blandt de bedste til at få flygtninge ud i virksomheder
16. december 2016
Brandstation i Roskilde hjælper sårbare unge videre
15. december 2016
Silkeborg har succes med jobrettede projekter til ledige
15. december 2016
Projekt i København hjælper udsatte unge tættere på job og uddannelse
14. december 2016
Rollemodeller på Mors hjælper unge i uddannelse
12. december 2016
Vær med til at fastholde flere med psykisk funktionsnedsættelse
12. december 2016
Aabenraa nedbringer antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
12. december 2016
Integrationsnet hjælper nyankomne flygtninge ud i virksomhederne
10. december 2016
Antallet af flygtninge i virksomhederne stiger
8. december 2016
Rapport: Ressourceforløb får kun få i job
8. december 2016
DI sætter fokus på mangfoldighed og trivsel
7. december 2016
Esbjerg giver udsatte folkeskoledrenge en faglig hjælp på DrengeAkademi
6. december 2016
Muskelsvindfonden udgiver stort tema om inklusion
5. december 2016
Konference om at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse
3. december 2016
Task force i Favrskov skaffer arbejdskraft til virksomheder
2. december 2016
Odense erklærer ni ud ti indvandrerkvinder jobparate
2. december 2016
Branchepakkeforløb i Vejle får mange flygtninge i job
1. december 2016
Kommuner uddanner medarbejdere til integration
30. november 2016
Flere regionale arbejdspladser vil forbedre arbejdsmiljøet
30. november 2016
Ny guide til at ansætte medarbejdere med handicap
29. november 2016
Få jobcentrenes bud på hvordan der skabes god virksomhedsservice
29. november 2016
Troels Lund Poulsen bliver ny beskæftigelsesminister
28. november 2016
Vordingborg giver langtidsledige mulighed for at starte på grundforløb
28. november 2016
Ny portal til uddannelse og afklaring af flygtninge
26. november 2016
B. Nygaard Sørensen A/S vinder Arbejdsmiljøprisen 2016
25. november 2016
DR sætter fokus på flygtninge og job
24. november 2016
Beskæftigelsesindsats i Høje-Taastrup er borgernær
24. november 2016
KORA og SFI fusionerer
23. november 2016
Styrk kompetencerne om borgere med psykiske funktionsnedsættelser
23. november 2016
Minister: Kommuner skal blive bedre til at sanktionere
23. november 2016
Væresteder styrker kommunernes sociale indsats
21. november 2016
Hedensted har succes med at få angste og depressive tættere på job
20. november 2016
Holstebro får unge i gang gennem madlavning
18. november 2016
131.000 småjobs på det danske arbejdsmarked
17. november 2016
Praktik hjælper aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang
17. november 2016
Virksomhed ansætter kun medarbejdere med nedsat arbejdskraft
17. november 2016
Frikommuneforsøg har ikke ført til flere jobs
16. november 2016
Markant forskel på kommunernes brug af revalidering
15. november 2016
Udsatte med autisme skal brygge øl
14. november 2016
Ressourceforløb får næsten hver tredje borger videre
12. november 2016
Silkeborg har succes med socialøkonomiske virksomheder
11. november 2016
Rekord mange er på langvarig kontanthjælp
10. november 2016
Nominerede til Arbejdsmiljøprisen 2016
9. november 2016
Færre tildeles førtidspension, mens flere er i ressourceforløb
8. november 2016
ISS og Logistikkompagniet vinder CSR People Prize
7. november 2016
Flere virksomheder ansætter flygtninge via integrationsuddannelsen
7. november 2016
Tag med til jobcamp og få viden om det danske arbejdsmarked
7. november 2016
Fortsat støtte til Cabi på satspuljen
7. november 2016
Ny pulje til at styrke ressourceforløb
5. november 2016
Nytilkomne indvandrere får sjældent del i jobfremgangen
4. november 2016
Beskæftigelsesprojekt på Fyn får udsatte unge i gang
3. november 2016
Minifleksjob får ufaglærte i job
3. november 2016
Silkeborg udvider jobcoach ordning til at omfatte endnu flere ledige
2. november 2016
Få ny viden på arbejdsmiljøområdet til arbejdsmiljøkonference
2. november 2016
Nyhedsbrev: Ledige på kanten kan blive gevinst for virksomheder
1. november 2016
Kom med til uddelingen af CSR People Prize 2016
1. november 2016
En tredjedel af alle på langvarig kontanthjælp bor i København
31. oktober 2016
Informationsmøde for socialøkonomiske virksomheder
30. oktober 2016
Kvickly Middelfart vinder Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris
29. oktober 2016
Kommunerne er ikke enige om, hvorvidt flygtningene er jobparate
28. oktober 2016
Fleksjobreformen har skaffet flere i job
28. oktober 2016
Kommuner skaber småjob til kontanthjælpsmodtagere
28. oktober 2016
Stor forskel på kommunernes brug af dispensation ved 225-timers reglen
28. oktober 2016
Kom til arrangement om rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet
27. oktober 2016
9 ud af 10 kommuner forventer, at færre unge får en erhvervsuddannelse
27. oktober 2016
Thisted hjælper unge med at gennemføre en ungdomsuddannelse
26. oktober 2016
Virksomhedsrettede ordninger hjælper langtidsledige i job
25. oktober 2016
Jobcenter Haderslev opretter kontor i Landboforening
25. oktober 2016
Pulje skal hjælpe kommunernes arbejde med progression i fleksjob
24. oktober 2016
Solrød skal få flere borgere i ressourceforløb ud i virksomhederne
21. oktober 2016
FTF: Revalidering er effektivt
19. oktober 2016
Arbejdsmiljøuge sætter det gode arbejdsmiljø i fokus
19. oktober 2016
Fra næste år sender Billund flygtninge i nyttejob
17. oktober 2016
Socialøkonomiske virksomheder kan søge om midler til forretnings- og markedsudvikling
17. oktober 2016
17 kommuner skal styrke integrationsindsatsen i nyt projekt
14. oktober 2016
Socialøkonomisk virksomhed skal hjælpe 48 unge ind på arbejdsmarkedet
13. oktober 2016
Cabis lovstof på integrationsområdet er opdateret
13. oktober 2016
Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb
12. oktober 2016
Ny guide til fleksjob med værdi
12. oktober 2016
Virksomheder er tilfredse med samarbejdet med jobcentre
11. oktober 2016
Aarhus er bedre end landsgennemsnittet til at få flygtninge i job
10. oktober 2016
Erhvervsmentorprojekt får 3 ud af 4 unge aarhusianere i beskæftigelse
9. oktober 2016
Projekt Jobstart i Middelfart får 70 procent i arbejde
8. oktober 2016
Ny digital værktøjskasse til bedre mental sundhed
7. oktober 2016
Integrationsuddannelsen har kun fået få flygtninge i job
7. oktober 2016
Fakta har skabt fleksjob til 20 unge med autisme
6. oktober 2016
Fynske virksomheder hjælper ledige unge i arbejde
6. oktober 2016
Nominerede til CSR People Prize offentliggjort
5. oktober 2016
Cabi får positiv evaluering
5. oktober 2016
Revalidering anvendes kun sjældent
4. oktober 2016
Randers har succes med jobmodel for flygtninge
3. oktober 2016
Ny pulje skal sikre, at jobrettede samtaler målrettes endnu mere
1. oktober 2016
Knap halvdelen af borgerne er tilfredse med deres ressourceforløb
30. september 2016
Rengøringsfirma skal opkvalificere langtidsledige og lover fast job
30. september 2016
Erhverv Silkeborg laver magasin om flygtninge i job
29. september 2016
Angst sender flere på førtidspension
29. september 2016
Allerød har succes med småjobs til kontanthjælpsmodtagere
28. september 2016
International Ordblindeuge sætter fokus på ordblindes muligheder
27. september 2016
Kommuner arbejder hårdt på at få flygtninge i arbejde
26. september 2016
Virksomheder skal hjælpe indsatte videre efter endt afsoning
25. september 2016
Opgraderingskursus hjælper ufaglærte ledige i job
24. september 2016
Flygtninge i IGU-forløb skaber vækst hos Norisol A/S
23. september 2016
Bliv klog på stress på arbejdspladsen til stressbehandlingskonference
22. september 2016
Flere fagligt svage unge får job i stedet for førtidspension
21. september 2016
Region Midtjylland satser socialøkonomisk
20. september 2016
Kommunerne arbejder ihærdigt på at udbrede IGU
20. september 2016
Silkeborg vil behandle stress med kulturoplevelser
19. september 2016
Esbjerg får indvandrere tættere på arbejdsmarkedet gennem sprogmakkere
17. september 2016
Flygtninge kan blive svar på manglende arbejdskraft
16. september 2016
Kommuner efteruddaner medarbejdere i integration
16. september 2016
Samarbejde blandt kommuner sender mange flygtninge i job
16. september 2016
Ny socialøkonomisk virksomhed i Frederikshavn skal få udsatte i job
15. september 2016
Flere jobcentre samarbejder med virksomheder
14. september 2016
Skanderborg har succes med at give flygtninge troen på eget ansvar
14. september 2016
Deltag i et partnerskab om udvikling af beskæftigelsesindsatsen
12. september 2016
Mentorordning til lærlinge er en succes hos Arkil A/S
11. september 2016
Socialøkonomisk café i Svendborg hjælper udsatte tilbage i job
10. september 2016
Cabi barsler med nye tiltag om ressourceforløb
9. september 2016
Nyt projekt skaber 25 mini-fleksjob i Odense
9. september 2016
Solrød modtager en halv million til unge-mentorer
8. september 2016
Silkeborg satser på coaching til at få langtidsledige i job
7. september 2016
Udsatte unge har brug for alternative veje til uddannelse
6. september 2016
Få opkvalificeret rehabiliteringsteamet
5. september 2016
Jobcentre sanktionerer flere kontanthjælpsmodtagere
5. september 2016
1,2 millioner til at få langtidsledige i Kolding ud på arbejdsmarkedet
2. september 2016
Flere flygtninge får en praktikplads
1. september 2016
Obligatorisk selvbooking træder i kraft
1. september 2016
Regeringen fremlægger ny helhedsplan og jobreform
31. august 2016
Nyt kursuskatalog på gaden
30. august 2016
Sårbare borgere fra Ishøj og Vallensbæk tilbydes voksenpraktik
30. august 2016
57 virksomheder i Aabenraa får CSR-mærke
30. august 2016
HK/Privat: To ud af tre arbejdspladser oplever stress
29. august 2016
Renovering i boligområder hjælper udsatte i arbejde
29. august 2016
14 kommuner har succes med at få langtidsledige i job
27. august 2016
Silkeborg får familier væk fra kontanthjælp og i job
26. august 2016
Frivilligbørs for virksomheder og organisationer i Aarhus
25. august 2016
Frivillige i Odder hjælper flygtninge med at blive integreret
25. august 2016
Nyt forløbsprogram skal hjælpe flygtninge med traumer i job
24. august 2016
Skive får 4 ud af 5 autister i job eller uddannelse
24. august 2016
'Klar til start' får 85 % udsatte med autisme i varig beskæftigelse
24. august 2016
Seks jobcentre skal udvikle god virksomhedsservice
23. august 2016
Nyt forsorgshjem hjælper unge hjemløse tættere på beskæftigelse
23. august 2016
10 millioner til at øge den virksomhedsrettede indsats
22. august 2016
Trepartsaftale skal sikre unge praktikpladser og arbejdskraft til virksomhederne
22. august 2016
3,3 millioner til flygtningeprojekt i Randers og på Djurs
19. august 2016
Kursus: Få redskaber til at skabe bæredygtige fastholdelsesforløb
18. august 2016
Hent inspirationsguide til CSR-rapportering
18. august 2016
Socialøkonomisk virksomhed i Rønde gør unge klar til job
17. august 2016
2,3 millioner til at sende unge autister i job i Hedensted
15. august 2016
Dag-til dag jobs er en succes i Horsens
14. august 2016
DI og VFSA sammen om fælles CSR-konference
12. august 2016
Kun få kommer i beskæftigelse med førtidspensionsreformen
12. august 2016
Erindringsmønter giver 10 mio til socialøkonomiske virksomheder
11. august 2016
Sidste frist for indstillinger til CSR People Prize
10. august 2016
Nyt rehabiliteringscenter i Aarhus skal få flygtninge i job
10. august 2016
Faxe giver gratis stress-kursus for kvinder
9. august 2016
Sønderborg ansætter bryllupsvidner i minifleksjob
8. august 2016
Virksomheder kan nu ansætte flygtninge i IGU-job
3. august 2016
Pilotprojekt skal få flygtninge ud i industrivirksomheder
2. august 2016
Mentorordning i Furesø får 83 procent i job
29. juli 2016
Silkeborg har succes med at få folk væk fra kontanthjælp
27. juli 2016
Københavnsk kommunesamarbejde får flygtninge i job
25. juli 2016
Nu er der åbent for indstillinger til CSR People Prize
25. juli 2016
Jobrettede samtaler baseret på viden om arbejdsmarkedet giver succes
10. juli 2016
Kampen mellem landets kommuner skal få flere i job
9. juli 2016
Ny vejledning til jobcentre om bedre virksomhedsservice
8. juli 2016
Nu er der åben for indstillinger til ArbejdsmiljøPrisen 2016
7. juli 2016
Integrationsuddannelsen er klar til brug
7. juli 2016
Ny app i Aarhus anvendes som digital jobmatcher
6. juli 2016
Frivillige vejledere hjælper flygtninge ud på arbejdsmarkedet
5. juli 2016
Hver sjette unge er ikke i job eller uddannelse
4. juli 2016
Flygtninge skal i praktik i Favrskovs landbrugsvirksomheder
2. juli 2016
Rådgivningsfirma har succes med at få psykisk sårbare i job
1. juli 2016
'Bryd Unges Ledighed Nu' vinder Fællesskabsprisen 2016
30. juni 2016
25 millioner til arbejdsmiljøet
30. juni 2016
Forløbsprogrammer skal styrke rehabiliterende indsats
29. juni 2016
Mentorbaseret mønsterbryderprogram skal få udsatte unge videre
29. juni 2016
Samarbejde med Trekantsområdets jobcentre giver jobs til ledige
28. juni 2016
Mange virksomheder i Nordjylland går uden om jobcenteret
28. juni 2016
Stevns Kommune er blandt de bedste på sygefravær
27. juni 2016
København har succes med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet
26. juni 2016
Helsingør får unge væk fra kontanthjælp
26. juni 2016
Fem kommuner vil anvende arbejdsløse som frivillige
25. juni 2016
Næsten hver tredje kommer i beskæftigelse efter revalidering
24. juni 2016
Roskilde er årets socialøkonomiske kommune
24. juni 2016
VFSA uddeler også i år CSR People Prize
23. juni 2016
Forskningsprojekt skal udvikle metoder til at få ledige i job
23. juni 2016
Flere danskere skal i job
22. juni 2016
Færre virksomheder tilbyder praktikpladser
21. juni 2016
Virksomhed i Lejre fejret for sit sociale ansvar
20. juni 2016
Helsingør investerer 5 millioner i at få flygtninge i job
19. juni 2016
Sønderjyske kommuner hjælper psykisk sårbare i job
18. juni 2016
Ledige skal tage job i hele landet
17. juni 2016
Mange nye job i Region Sjælland
17. juni 2016
Lego hjælper 99 ud af 100 sygemeldte videre
16. juni 2016
Salgsafdeling skaber virksomhedskontakt hos Jobcenter Varde
15. juni 2016
Jobmesse fik 82 af 100 flygtninge i job
14. juni 2016
Hurtigere vurdering af syge får flere i job
13. juni 2016
Arbejdskraft til industrivirksomheder
13. juni 2016
Personlig coach får langtidsledige i Silkeborg i job
13. juni 2016
Færre unge falder tilbage på kontanthjælp
12. juni 2016
København har succes med at sende ledige ud i private virksomheder
11. juni 2016
Kriminelle unge i Helsingør skal i fuldtidsaktivering
10. juni 2016
Nyt spørgeskema skal hjælpe langtidssyge tilbage i job
9. juni 2016
Nu kan virksomheder ansætte flygtninge i et IGU forløb
7. juni 2016
Jobcenter Haderslev opretter kontor hos bilforhandler
6. juni 2016
Kun få indvandrere kommer i job efter aktivering
5. juni 2016
Der kommer ikke flere 18-59 årige i arbejdsstyrken frem mod 2030
4. juni 2016
Åben for indstillinger til ArbejdsmiljøPrisen 2016
3. juni 2016
Svært at få borgere i ressourceforløb videre
2. juni 2016
Sygefraværet stiger i kommunerne
1. juni 2016
Lolland tager imod udsatte og afgiver succesfulde
31. maj 2016
Sønderborg er gode til at samarbejde mellem virksomheder og jobcentre
30. maj 2016
Halvdelen af de danske virksomheder har en plan for stress
28. maj 2016
28 kommuner mister jobs
27. maj 2016
Genbrugsbutik i Hobro skaber fleksjobs
26. maj 2016
Praktik og løntilskud får flygtninge i job
25. maj 2016
Glostrup Kommune giver jobgaranti til flygtninge
24. maj 2016
Tips til at udvikle medarbejdere i fleksjob
23. maj 2016
Halv så lang aktivering får lige mange i arbejde
23. maj 2016
Gør en forskel for børn og unge med Ready for Change
23. maj 2016
Jobprojekt for flygtninge får alle i job
22. maj 2016
Godt arbejdsmiljø får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet længere
21. maj 2016
Hjemmeside samler digitale redskaber til folk med handicap
20. maj 2016
Nye mål skal få flere udsatte i beskæftigelse
19. maj 2016
Mentorordning i Aalborg får unge ud af arbejdsløshed
19. maj 2016
Indgå partnerskab med socialøkonomiske virksomheder
18. maj 2016
Vallensbæk kommune slår nye rekorder med sygefravær
17. maj 2016
Silkeborgs investering i ledige får flere i beskæftigelse
15. maj 2016
Markant forbedring i det psykiske arbejdsmiljø
13. maj 2016
Seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet
11. maj 2016
Indvandrerrige kommuner har flest selvforsørgende indvandrere
11. maj 2016
Mette Rønnau fortsætter som direktør i Cabi
11. maj 2016
Mester fra Køge ansætter kun udsatte borgere
10. maj 2016
Projekt skal hjælpe indsatte videre efter løsladelse
9. maj 2016
Arriva vil ansætte 250 flygtninge, hvis sprogkrav ændres
8. maj 2016
Cykelprojekt får udsatte unge tættere på job og uddannelse
7. maj 2016
Frivilligt netværk i Vendsyssel hjælper seniorer i job
6. maj 2016
Ledige fra Langeland sendes ud for at se jobmuligheder an
6. maj 2016
Horsens giver 500.000 til opstart af socialøkonomiske virksomheder
5. maj 2016
Frederikshavn hjælper tidligere kriminelle unge i uddannelse
4. maj 2016
Aabenraa indfører CSR-mærkning for virksomheder
3. maj 2016
Mentorordning i Randers hjælper udsatte ledige i job
2. maj 2016
Stor forskel i kommunernes andel af kontanthjælpsmodtagere
30. april 2016
Cafe i Herning etablerer 40 fleksjob
30. april 2016
40.000 kr. i bonus til virksomheder, der tager EGU-elever i praktik
29. april 2016
Få et temamøde om fleksjob
28. april 2016
Nu er hvert fjerde fleksjob under 10 timer ugentligt
28. april 2016
A. P. Møller-fond giver 750 mio. til udsatte borgere
28. april 2016
20 millioner til praktikpladser til udsatte unge
27. april 2016
Stor forskel på kommunernes brug af sanktioner
26. april 2016
Sjællandske kommuner opretter fælles jobcenter
25. april 2016
Logistikkompagniet har succes med social ansvarlighed
23. april 2016
Vinderne af Den Sociale Virksomhedspris er fundet
22. april 2016
Flere personer med fysiske handicap skal ind på arbejdsmarkedet
21. april 2016
Lønmodtagernes sygefravær falder
20. april 2016
Speeddating for flygtninge og virksomheder var en succes
20. april 2016
Indsatsstyrker og økonomiske incitamenter skal give praktikpladser
19. april 2016
Skoleelever underviser ledige i IT-kursus
18. april 2016
Praktik hjælper kontanthjælpsmodtagere tættere på job
17. april 2016
Roskilde har succes med en rehabiliteringsmodel
16. april 2016
Speeddating mellem flygtninge og virksomheder i Odder
15. april 2016
Konflikter på jobbet giver mere sygefravær
15. april 2016
Kom til arrangement om misbrug på arbejdspladsen
15. april 2016
Boligforening foreslår at afskaffe kontanthjælp og give jobgaranti
14. april 2016
Lokale erhvervsuddannelser skal motivere unge
13. april 2016
Ny ansøgningsfrist for Social StartUp
12. april 2016
Nu starter et samarbejde om psykisk arbejdsmiljø
11. april 2016
Inden sommer får alle ledige tilbudt en læse-test
10. april 2016
Socialøkonomiske virksomheder skal løfte udsatte boligområder
9. april 2016
Kontanthjælpsreform får flere unge i uddannelse eller job
8. april 2016
Topmøde: Virksomheder tænker nye veje til rekruttering
7. april 2016
Frivilligt mentorkorps får unge videre i livet
7. april 2016
Cafemøder hjælper kontanthjælpsmodtagere i Kalundborg videre
6. april 2016
Vær med i kampagnen 'Keep up the good work'
5. april 2016
Flexicuritymodellen får rekordhurtigt arbejdsløse i job
5. april 2016
Forsøgsordning for førtidspensionister i løntilskud forlænges
4. april 2016
Flere personer med mindre fysiske handicap er i job
3. april 2016
Fredericia får sårbare unge mødre i job
2. april 2016
Falck samarbejder med jobcentre om aktivitetsparate ledige
1. april 2016
KMD og Røde Kors hjælper flygtninge med it-baggrund
31. marts 2016
Nyt initiativ i Furesø skal få flere udsatte i job
30. marts 2016
Jammerbugt har succes med at få sygemeldte hurtigt i job
29. marts 2016
500 kontanthjælpsmodtagere i Horsens hjælpes ind på arbejdsmarkedet
23. marts 2016
Erhvervsmentorordning for udsatte unge udbredes
22. marts 2016
Socialøkonomiske virksomheder skaber 100 arbejdspladser
21. marts 2016
Odense har succes med fleksjob
20. marts 2016
Socialt eksperiment skal hjælpe ledige i Ikast-Brande
19. marts 2016
Trepart: Flygtninge skal hurtigere i job
18. marts 2016
Økonomiske incitamenter får ledige hurtigere i job
18. marts 2016
Partnerskab mellem socialøkonomiske og ordinære virksomheder
17. marts 2016
Nu starter 16 flygtninge på Jobskole
16. marts 2016
Tre ud af fire kommuner tilbyder særlige flygtningeforløb
16. marts 2016
Integrationsuddannelse skal få flygtninge i arbejde
15. marts 2016
Ny håndbog til bedre faglige tekster
14. marts 2016
Køge forbereder unge flygtninge til uddannelse
14. marts 2016
God ledelse giver mindre stress og sygefravær
13. marts 2016
Projekt i Hillerød får udsatte unge i uddannelse
12. marts 2016
Flygtninge skal i job til lavere løn
11. marts 2016
Task force tilbyder analyse- og udviklingsforløb på handicapområdet
10. marts 2016
Reform rammer forkert: Får kun få unge i ressourceforløb
9. marts 2016
Priser skal belønne jobindsats for udsatte ledige
8. marts 2016
Ledere er positive over for at ansætte flygtninge
7. marts 2016
Viden om flygtningenes kompetencer ender i asylcentre
7. marts 2016
Indsatsen for flygtninge påvirker ikke ledige danskere
6. marts 2016
Nyt projekt skal integrere udsatte unge på arbejdsmarkedet
4. marts 2016
Flygtninge vil i arbejde, men uddannelsen mangler
3. marts 2016
Furesø giver skulderklap til socialt ansvarlige virksomheder
2. marts 2016
Forskning skal hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet
1. marts 2016
Ni kommuner går sammen og kontakter 438 virksomheder
1. marts 2016
Bliv skarp på god virksomhedsservice
1. marts 2016
Vordingborg får autister i praktikforløb
29. februar 2016
Nyt projekt får Hernings flygtninge i job
27. februar 2016
Trepart: Aftale om integration i hus
26. februar 2016
Dialogforum kobler virksomheders samfundsansvar og vækst
25. februar 2016
Lokal virksomhed i Viborg satser på flexjobbere
24. februar 2016
Sproglige udfordringer er ikke et problem
23. februar 2016
Anvend kompetencekort til at afklare kompetencer
22. februar 2016
Unge hjælpes i uddannelse gennem brobygningsforløb
22. februar 2016
Aarhus opretter eget integrationsprojekt
21. februar 2016
Flere psykisk syge skal i job
18. februar 2016
Virksomhedsrettet indsats er vigtig for integrationen
17. februar 2016
NCC uddanner flygtninge til jobs i byggebranchen
17. februar 2016
Lokalt firma har succes med praktikordning
16. februar 2016
Frederikshavn får unge ud af nyttejobs
15. februar 2016
Virksomhed rekrutterer svage borgere
15. februar 2016
Flygtninge i beskæftigelse gavner integrationen
13. februar 2016
10,5 millioner til udviklingshæmmede
12. februar 2016
Trepart: Virksomheder og kommuner skal have bonus for flygtninge i job
11. februar 2016
Rapport: Bedre samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
11. februar 2016
Nyhedsbrev: Få en robust organisation
10. februar 2016
10,5 millioner til mentorstøtte
10. februar 2016
Odense måler effekten af beskæftigelsesindsats
10. februar 2016
Få langtidsledige får tilbudt aktivering
10. februar 2016
Mentorer og branchepakker får flygtninge i job
9. februar 2016
LO efterlyser 8000 praktikpladser
9. februar 2016
Kun 2,5 procent af flygtningene vurderes jobparate
8. februar 2016
Mentorkorps skal få unge og flygtninge i job
6. februar 2016
Kun hver syvende på kontanthjælp er klar til job
5. februar 2016
Nye undersøgelser om personer med handicap
3. februar 2016
G4S' mentorordning får unge i job
3. februar 2016
Virksomhedsskole har succes med udsatte unge
3. februar 2016
Flere virksomheder har flygtninge i aktivering
3. februar 2016
Flygtninge i job giver milliongevinst
1. februar 2016
Ringsted og Sorø kommune skal få svage ledige i arbejde
1. februar 2016
Helhedsorienteret indsats i Kolding får ledige i gang
28. januar 2016
Jobcentre og virksomheder skal samarbejde om jobservice
26. januar 2016
Nyt samarbejde skal få flere med handicap i job
25. januar 2016
Flygtninge i jobtræning og praktikforløb
22. januar 2016
Kontanthjælpsmodtagere i dag til dag jobs
20. januar 2016
Behov for 400 flygtningejob i Aalborg
20. januar 2016
Arbejdsgivere mangler arbejdskraft
20. januar 2016
Tre ud af fire virksomheder får ikke henvendelser fra flygtninge
19. januar 2016
Mandag Morgen sætter fokus på flygtningesituationen
19. januar 2016
Sønderborg får unge væk fra offentlig forsørgelse
19. januar 2016
Forsøgsordning med rimelighedsregler lukkes
19. januar 2016
Fast track for sygemeldte medarbejdere
13. januar 2016
Virksomheder er bekymret for mangel på kvalificeret arbejdskraft
13. januar 2016
55.000 færre ledige end i 2005
13. januar 2016
Integration af flygtninge er topprioritet
13. januar 2016
Flygtninge i praktikforløb hos bornholmske virksomheder
13. januar 2016
53,5 millioner til jobindsats for udsatte ledige
12. januar 2016
Stort fald i aktivering af ledige
12. januar 2016
Arbejdsløsheden er under 120.000
12. januar 2016
Gode jobmuligheder i alle regioner
12. januar 2016
70.000 personer kan flyttes fra offentlig forsørgelse til job
12. januar 2016
Holstebro kommune anvender virksomhedspraktik for at få folk i job
12. januar 2016
Ikea tager flygtninge i jobtræning
6. januar 2016
500 nye job i hotelbranchen
6. januar 2016
Virksomhederne har plads til flere udsatte
6. januar 2016
Firdoblet stigning i antal på offentlig forsørgelse
6. januar 2016
Tæt parløb mellem socialøkonomiske og ordinære virksomheder
5. januar 2016
Sygedagpengereform får flere hurtigere tilbage i job
4. januar 2016
Folkepensionsalderen forhøjes til 68 år
4. januar 2016
Få virksomheder hører fra jobcenteret om flygtninge
4. januar 2016
Jobcenter Aalborg modtager 3,4 mio. til kontanthjælpsmodtagere
4. januar 2016
Erhvervschef opfordrer til at udvise mere socialt ansvar
6. oktober 2015
Konference sætter fokus på sygefravær i det offentlige
1. januar 0001