Mentorer i virksomheder - inspiration til arbejdet

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Cabi giver dig viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger i din virksomhed.

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede en anden person (mentee), der har særlig brug for hjælp for at kunne opnå ansættelse i en virksomhed. Det kan også være i forbindelse med tilbud, som jobcentret har iværksat i din virksomhed f.eks praktik, løntilskud, fleksjob eller et andet beskæftigelsestilbud.

Hvis du allerede har en medarbejder, der i en periode har det særligt svært og er i fare for at miste jobbet, kan en mentor måske være afgørende. Det kan være i forbindelse med alvorlige personlige problemer, skilsmisse eller sygdom f.eks.

En mentor kan også hjælpe, når flygtninge skal hjælpes ind på det danske arbejdsmarked, eller vejledes og støttes i at lære det danske sprog. Se inspirationsfilm om HORESTAs Mentor Projekt

Mentorens opgaver

Mentorens opgaver kan være meget forskellige afhængigt af, hvad mentee har af særlige vanskeligheder ift. arbejdsmarkedet.

Opgaverne kan f.eks. både handle om ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale fællesskab på virksomheden, men det kan også være hjælp til at komme op om morgenen eller særlige personlige eller sociale udfordringer.

Hvem kan være mentor?

Mentoren kan være en medarbejder, mellemleder eller leder i virksomheden, der kan og vil påtage sig opgaven.

Mentoren kan også være en udenfor virksomheden – f.eks. hvis der er tale særlige problemer, der kræver noget specielt, barrierer der mest ligger udenfor arbejdstiden – eller hvis virksomheden ikke lige har en medarbejder, der kan påtage sig mentorrollen.

Mentor for mentee med psykisk sårbarhed

Er du mentor for en person med psykisk sårbarhed? Det er en opgave, der kan byde på udfordringer, og her er det godt at være klædt på til at håndtere situationerne.

Tag udgangspunkt i vores materialesamling: Virksomhedsmentor for mentee med psykisk sårbarhed, som giver dig et samlet overblik over hjemmesider, gode råd og værktøjer, som du bør kende til i dit arbejde som mentor.