Mentor: nyhedsarkiv

Mentornyheder december 2016

Metropol i København tilbyder et modul på akademiuddannelsen i ”Mentor inden for beskæftigelses­området”

Modulet henvender sig til alle, der har eller vil få en mentorrolle i beskæftigelsesindsatsen. På modulet arbejdes der med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv.

Modulet indeholder bl.a.:

 • Teorier og viden om målgruppers potentialer og udfordringer i forhold til fastholdelse i uddannelse eller job, herunder de sociale og kulturelle aspekter
 • Teorier om inklusion, rehabilitering og recovery
 • Kommunikationsmetoder – motivationssamtalen, vejledning og coaching og konflikthåndtering
 • Et tværgående professionelt samarbejde og sammenhæng i indsatsen
 • De lovgivningsmæssige rammer for mentorordningerne

Læs mere om uddannelsen

Gode råd og inspiration til sociale mentorer

Et inspirationshæfte henvendt til sociale mentorer. Det er en opsamling af gode råd og inspirationer til mentorens arbejde med udsatte unge uden uddannelse eller job. Hæftet er faktisk ikke en nyhed men udgivet i 2012 af m-ploy. Inspirationen og de gode råd er dog lige aktuelle, så derfor denne revitalisering.

Hæftet er udarbejdet på baggrund af et kursus og workshop for sociale mentorer i det evidensbaserede forsøg: ”Mentor til udsatte unge uden uddannelse og job”. Indholdet er let tilgængeligt og har fat i væsentlig elementer, som du har brug for som mentor for unge fx:

 • Målsætning og succes på vej mod job og uddannelse
 • Forventningsafstemning og samarbejde med de unge
 • Forventningsafstemning og samarbejde med sagsbehandlerne
 • Samarbejde med andre fagpersoner
 • Spilleregler og etik

Download hæftet


 

Mentornyheder februar 2016

Mentor i praksis – Vejen til introduktion af nye medarbejdere

Kristine Poulsen, Trykværket, 2015 (Bog)

Bogen henvender sig til mentorer i private og offentlige virksomheder, som er mentorer for udsatte borgere. Bogen har et praktisk afsæt og kommer omkring både det mere definerende som, hvad er virksomhedsmentorens roller og opgaver, hvordan strukturerer man et mentorforløb som det mere metodiske omkring fx at lytte og stille spørgsmål og at arbejde efter mål.

I bogen øser Kristine Poulsen ud af sine erfaringer fra mange års undervisning af virksomhedsmentorer, og hun veksler mellem det informerende, konkrete redskaber og cases, der illustrerer anvendelsen og omsætningen.

Bogen kan købes på mange internetsider, og du kan kontakte Kristine Poulsen via kristinepoulsen.dk   

 

Mentor for flygtninge og immigranter

Tom Thinggaard Pedersen. MEN2R Forlag, 2016 (Bog)

Bogen henvender sig til personer, der skal være mentorer for flygtninge og immigranter, som titlen siger. Bogen adresserer det særlige ved mentoring for målgruppen bl.a. ved at komme ind på kulturmødet og de særlige aspekter, som kan være centrale, når mentee er ny i landet, både hvad angår sprog, arbejdsmarkedserfaring og alle de små og store ting, som vedrører dagliglivet i Danmark.

Indholdet i bogen bygger på Tom T. Thinggaards mangeårige erfaringer fra feltet og udover det specifikke ift. målgruppen, indeholder den også de mere generelle overvejelser og metoder, som hører til mentorjobbet, såsom de forskellige roller, opgaver, etik og faser i mentorskabet. Afslutningsvis bringes der helt konkrete redskaber som fx skabeloner til aftaleskema, afklaring og vurdering af sproglige kompetencer.

Du kan læse mere om MEN2R og bestille bogen her MEN2R.dk


Mentornyheder december 2015

Lovforslag, som indebærer ændringer på mentorområdet
Den 8. december blev et lovforslag 1. behandlet med henblik på vedtagelse, så det gælder fra januar 2016.Det indebærer bl.a.:

 • I forhold til ret og pligt mentor ændres minimumskravet fra 1. januar 2016 – så der i stedet for kontakt én gang om ugen minimum skal være kontakt hver anden uge – det står frit for jobcentret, om de tildeler hyppigere kontakt til målgruppen (§93 og 96c)
 • Den særskilte refusionsrammen for mentorstøtte ophæves, da tilbuddet lægges ind under de to rådighedsbeløb for kommunernes driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v
 • Afskaffelse af refusion af udgifter til ’øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate’ (også for integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet)

Samtidig reduceres den nye ramme til driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere m.v. med 146 mio. kr. i 2016.

Se lovforslag og følg behandlingen

Mentorer får særligt udsatte unge i uddannelse og arbejde og kan være en god investering
Det viser resultaterne af et effektstudie foretaget af professor Michael Rosholm og professor Michael Svarer, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet.

Når udsatte unge tilknyttes en personlig mentor, kommer de i højere grad i uddannelse og job. Effekten er ikke stor, men for udsatte grupper er effekten betragtelig. Andelen af unge, der er i uddannelse efter et år, stiger fra 12 til 16 procent, når de unge modtager mentorstøtte, mens andelen af unge i arbejde stiger fra 5 til 7 procent. For unge med dårlige skolekundskaber stiger andelen i uddannelse med op mod 10 procentpoints.

Resultaterne er offentliggjort i en pressemeddelelse fra august 2015. Læs hele pressemeddelelsen


Mentornyheder oktober 2015

”Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne – Gode eksempler for udsatte voksne”, Center for Boligsocial Udvikling, 2015, Rapport

I rapporten kortlægges, hvordan helhedsplanerne (Udsatte boligområder) i deres arbejde kan bidrage til en beskæftigelsesrettet mentorindsats for voksne, udsatte langtidsledige, da de udsatte boligområder har en voldsom overvægt af langtidsledige. De gode erfaringer, der præsenteres, handler i høj grad om, hvordan man lokalt kan rekruttere og motivere mentees til at indgå i en mentorrelation i allerede etablerede indsatser.


Der er dog også et par eksempler på, hvordan helhedsplanen lokalt har indgået en aftale med jobcentret om at fungere som virksomhedscenter for borgere langt fra arbejdsmarkedet. I et enkelt af boligområderne er mentorindsatsen koncentreret om at hjælpe unge med at fastholde og gennemføre uddannelse. Generelt for de vellykkede mentorindsatser ses, at man har været omhyggelige med at undersøge, hvad det konkrete behov lokalt er, og dermed ikke forsøge at konkurrere med allerede fungerende indsatser. Rapporten henvender sig først og fremmest til andre helhedsindsatser, som skal etablere en indsats, men også til kommuner, der ønsker at få indsigt i, hvordan det boligsociale felt kan supplere beskæftigelsesindsatsen.

Download rapporten her eller på Center for Boligsocial Udviklings hjemmeside

Blog med mentorstof: ”Mentorlandet”

Mentorforsker Lars Holmboe driver en blog, som løbende bringer artikler og nyheder for jer, der følger og interesserer jer for mentorområdet. Indholdet er bredere end blot materialer om mentorordninger i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

På bloggen finder du f.eks. artikler om mentorordninger i frivilligt socialt arbejde, for udsatte unge, aktuelle politiske nyheder, som berører mentorområdet og gode historier om mentorforløb. Kig ind og tilmeld dig eventuelt bloggen her


Mentornyheder august 2015

Notat om anvendelsen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen, Cabi, juni 2015

Cabi har i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets jobcentre for at få et overblik over, hvordan anvendelsen af mentor i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ser ud efter kontanthjælpsreformen.

Især forpligtigelsen til at yde ret-og-pligtmentor til aktivitetsparate borgere, der ikke er i stand til at modtage andre tilbud, betyder en anden prioritering af, hvilke borgere man anvender redskabet til nu end før kontanthjælpsreformen. 27, 2 procent af jobcentrene i undersøgelsen har afsat 50 % eller mere af det samlede mentorbudget til ret-og-pligt-mentor.

Download notatet


Mentornyheder juni 2015

Materiale til virksomhedsmentorer for psykisk sårbare mentees

Jf. de lovgivningsmæssige ændringer som følge af kontanthjælpsreformen bliver virksomhedsmentorer i stigende grad brugt til borgere, der af den ene eller anden grund er psykisk sårbare. Derfor har Cabi nu produceret noget materiale, som kan være med til at klæde virksomhedsmentorerne på til opgaven.

Materialet består af fem filmklip, som dels introducerer mentor til arbejdet og dels giver nogle specifikke råd og redskaber. Derudover er der ni typiske scenarier ”Sådan gør du hvis…”, hvor mentor kan finde uddybende materiale til brug for specifikke situationer, der kan opstå.

Materialet kan bruges en til en, hvis du er virksomhedskonsulent og skal klæde en mentor på til opgaven. Du kan sende mentor et link, eller materialet kan bruges på netværksmøder eller i undervisningen af grupper af mentorer.

Find materialet her


Undervisningsmateriale, som du kan bruge til at klæde virksomhedsmentoren på til opgaven

I forbindelse med materialet til virksomhedsmentorer for psykisk sårbare mentees har vi også udviklet en PowerPoint-præsentation, som du kan bruge, hvis du skal undervise virksomhedsmentorer eller har netværksmøder.

Der er tale om en slidesamling, som du kan downloade og tilpasse den situation, du skal anvende dem i. Bemærk, at der er noter med forslag til anvendelsen.

Du finder undervisningsmaterialet nederst på siden her


Webinar: ”Klæd mentor på til rollen: Viden og værktøjer til virksomhedsmentorer for psykisk sårbare”

Onsdag den 24. juni 2015 kl. 14 præsenterer seniorkonsulent Anette Hansen det nye, webbaserede materiale, som du som mentorkoordinator eller virksomhedskonsulent kan anvende i dit arbejde med at klæde virksomhedsmentorer på til at varetage rollen som mentor for personer med psykisk sårbarhed. Webinaret varer ca. 20 minutter og vil give dig en introduktion til indholdet i og anvendelsen af materialet.

Webinaret er lukket.


 

Mentornyheder april 2015

Evaluering af mentorordningen

SFI 15:10, 2015

SFI har lavet en evaluering af mentorordningen jf. LAB-loven for STAR. Evalueringen ser på effekt af mentorordningen over en bred kam og skelner således ikke mellem de forskellige målgrupper og typer af ordninger, og kan bl.a. derfor ikke påvise nævneværdig effekt. Samtidig gør SFI opmærksom på, at der er en vis usikkerhed ift., hvordan de har kunnet måle på effekten.

Mere kvalitativt udleder de, at det er ”afgørende, at mentorerne har de rigtig faglige og personlige kompetencer, at der sker et godt match mellem borger og mentor, og at jobcentrenes løbende følger op på mentorforløbene”. Download evalueringen her eller på SFIs hjemmeside

 

Reaktioner på SFIs evaluering

Information valgte at bringe en artikel på baggrund af evalueringen med den uheldige overskrift: ”Mentorordning fejler: Får ikke folk i job eller uddannelse”. Det fik både Cabi, andre aktører og SFI til at reagere.

Læs artikler og reaktioner i Information her

Læs Cabis og andres respons her



Mentornyheder februar2015

Opdateret håndbog:

Mentorkorps – håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen (december 2014)

Mploy (for de tidligere beskæftigelsesregioner), 3. udgave, december 2014.

Håndbogen er nu opdateret og udkommet i 3. udgave. Håndbogen henvender sig især til ledere og medarbejdere i jobcentrene, som har en rolle ift. at etablere og drifte mentorkorps. Indholdsmæssigt kan den dog også bruges som opslagsværk, da den både indeholder information om:

 • Rammerne for brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen – herunder tilstødende ordninger og samspil med koordinerende sagsbehandler.
 • Etablering af mentorkorps
 • Opkvalificering af mentorer
 • Vedligeholdelse af mentorkorps.

Du kan downloade håndbogen her eller på Mploys hjemmeside:


 

Mentornyheder december 2014

Evaluering af ”Mentorindsats til unge uden uddannelse og job”

Rambøll (for STAR), oktober 2014, Evalueringsrapport

Rambølls evaluering af projektet (august 2012 til november 2013, iværksat af STAR med 13 deltagende jobcentre) peger på, at mentorindsatsen bl.a. har bidraget til at løfte de unges motivation i forhold til uddannelse og job, øget deres selvværd og tro på egne evner, løftet deres selvvurderede helbred, skabt bedre samarbejde mellem de unge og jobcentret og forbedret de unges hverdagsmestring. Helt konkret er uddannelsesandelen steget med 30 procent.

Særlig interessant er de kvalitative undersøgelser, som belyser en række mulige forklaringer på, hvorfor mentorindsatsen har haft positiv effekt. De viser bl.a., at mentorindsatsen især har effekt når:

 • Der er tæt samarbejde og klar rollefordeling mellem mentor og sagsbehandler, så disse arbejder ud fra ét fælles mål for den unges progression mod uddannelse og job
 • Mentor fungerer som en form for mediator mellem den unge og systemet, hvilket øger forståelsen på begge sider og understøtter, at der opstilles og forfølges mål, som både giver mening for den unge og systemet.
 • Mentor bidrager med rådgivning og inspiration til den unge ift. job og uddannelse samt praktisk hjælp, fx med at møde op til aftaler med jobcenter og lægelige behandlinger.
 • Mentor er meget vedholdende og anerkendende i sit arbejde med den unge og starter med at lytte og støtte og først senere stiller krav til den unge.

Du kan downloade evalueringsrapporten her


 

Ny lille undersøgelse af anvendelsen af mentor efter kontanthjælpsreformen

Nyhedsbrevet ’Beskæftigelse NU’. Marselisborg Center for udvikling, kompetence & viden, November 2014, Nyhedsbrev 12-2014

Marselisborg (Center for udvikling, kompetence & viden) har blandt andet lavet en survey, som viser, at kun en tredjedel af jobcentrene vurderer, at de udelukkende anvender mentor i det omfang, hvor de kan holde sig indenfor refusionsloftet. En tredjedel vurderer, at de kommer til at overskride refusionsloftet, hvilket betyder, at de bruger mentorredskabet i større omfang og en del formodentlig også til borgergrupper, de ikke kan hjemhente refusion på.

Surveyen viser også, at 63 procent af kommunerne angiver, at de har en klar strategi for anvendelsen af mentor, men kun ganske få kommuner vurderer, at de har koordineret deres mentorindsats med anvendelsen af støttekontaktpersonsordninger.

Du kan download nyhedsbrevet her. Kontakt eventuelt adm. direktør Søren Dinesen for mere information.


 

Mentornyheder november 2014

Resultater og virkninger af KVINFOs mentornetværk

Nu foreligger der en evaluering af KVINFOs frivillige mentorordning for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Evalueringen viser bl.a., at når det gælder tilknytning til arbejdsmarkedet, så er 31 procent kommet i arbejde, og 41 procent angiver, at de i nogen eller høj grad har fået bedre muligheder for at få et lønnet arbejde.

Mentees har oplevet en øget tilknytning til civilsamfundet på flere parametre – bl.a. viser KVINFOs egen undersøgelse at 71 procent har fået en større viden om Danmark og det danske samfund.

Du finder evalueringen som kapitel 6 i ”Slutevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”, Oxford Research, 2014, som du kan downloade her, og du kan se mere om KVINFOs mentornetværk på deres hjemmeside kvinfo.dk 


 

Mentornyheder maj 2014

Erhvervsmentorordningen udbredes til endnu flere kommuner

Som en del af kampagnen ”Bryd Unges Ledighed NU” matches frivillige erhvervsledere med udsatte unge, der gerne vil i gang med en uddannelse eller vil have hjælp til at komme i arbejde. 71 procent af de udsatte unge, der har været igennem et mentorforløb, er kommet i uddannelse, fritidsjob, praktik eller fuldtidsjob indenfor 3-4 måneder. Ordningen startede i 2010 i tre kommuner, men med støtte fra Trygfonden udbredes den nu til i alt 22 kommuner.

”90 procent af erhvervsmentorerne er erhvervsledere, og de kommer med stor brancheviden og et professionelt netværk, som kan åbne døre til arbejdspladserne”, fortæller Lars Trap Olsen, der er sekretariatsleder hos ”Bryd Unges Ledighed NU”. ”For udsatte unge kan det ændre deres liv at møde en af vores erhvervsmentorer”.

At være mentor i dette regi kræver kun tre timer om måneden i tre måneder, og mentorordningen henvender sig til udsatte unge i alderen 15-30 år. Læs mere på www.brydungesledighed.dk eller kontakt sekretariatsleder Lars Trap Olsen på lo@foreningen-nydansker.dk


 

Mentor er et godt redskab til at understøtte en helhedsorienteret indsats

Den kvalitative evaluering af ”Brug for alle” projektet viser bl.a., at anvendelsen af mentor er et godt tilbud til borgere i match 3 (aktivitetsparate borgere). Bl.a. understøtter mentorordninger, at tilgangen til borgeren bliver målrettet og helhedsorienteret, idet flere aspekter af borgerens tilværelse inddrages, og mentorredskabet understøtter således intentionerne i kontanthjælpsreformen.

Evalueringen påpeger også, at mentorer med fordel kan deltage i tværfaglige møder, da mentorens tætte kontakt med borgerne er medvirkende til at kaste lys over ressourcer og fremtidsønsker og dermed også motiverer borgerne.

”Brug for alle – kvalitativ evaluering”, Rambøll (for Arbejdsmarkedsstyrelsen), februar 2014 kan du downloade her Kvalitativ evaluering af Brug for alle (pdf)  - se især s. 5-6 og s. 32-33


Mentornyheder februar 2014

Håndbog om mentorkorps

Beskæftigelsesregionerne, januar 2014 (håndbog)

Beskæftigelsesregionerne har opdaterer deres håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps.

I håndbogen finder du inspiration og råd til, hvordan jobcentret kan etablere, vedligeholde og udvikle et mentorkorps, og den er nu opdateret, så den fx også tager højde for de nye regler i kontanthjælpsreformen.

Håndbogen bygger bl.a. på viden fra erfarne medarbejdere i landets jobcentre, herunder særligt de koordinatorer, der har medvirket i forsøget ”Mentor for udsatte unge ledige uden uddannelse”.

Håndbogen er inddelt i fire overordnede trin, hvor de enkelte dele kan læses hver for sig:

 • Rammerne for brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen
 • Etablering af mentorkorps
 • Opkvalificering af mentorer
 • Vedligeholdelse af mentorkorps.

Målgruppen for håndbogen er særligt de medarbejdere i jobcentrene, der får eller har en central rolle i udvikling og drift af mentorkorpset, men alle, der har del i samarbejdet med mentorer, kan finde inspiration og gode råd til inddragelse af mentorer i beskæftigelsesindsatsen.

Download håndbogen her eller på en af beskæftigelsesregionernes hjemmesider, hvor du også finder de tilhørende redskaber - fx. her


Mentorer i udsatte boligområder – sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats 

Center for boligsocialt arbejde, december 2013 (håndbog)

Håndbogen tager udgangspunkt i mentorindsatsen for unge i udsatte boligområder, der har problemer med ungdomskriminalitet, manglende uddannelse og beskæftigelse og svage familier.

Håndbogen består af 3 dele:

Første del giver en række definitioner på mentorindsatsen, og hvad indsatsen typisk indeholder.

Anden del beskriver fire konkrete eksempler, som leder op til fire kriterier for succesfuld mentorindsats:

1. Indsatsen varer mindst ét år.

2. Mentor og den unge mødes mindst én gang om ugen i flere timer.

3. Mentor er engageret og anerkendende.

4. Mentorerne og de unge matches, så der sikres en god personlig kemi  

Tredje del er den praksisrettede del med gode råd til indsatsen.

Download håndbogen her

 


 

Mentornyheder januar 2014

Seminar om e-mentoring 22. januar

Den 22. januar holder KVINFOs Mentornetværk et afsluttende seminar i København på baggrund af deres metodeudviklingsprojekt i forhold til inddragelse af unge - særligt unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk og brug af E-mentoring. 


Opdateret lovstof om mentorordninger

Så er Cabis hjemmeside opdateret ift. ny lovgivning per 1. januar 2014 på mentorområdet.

 • De almindelige mentorregler finder du i kap. 9b § 31 b-f.
 • De nye regler om ret og pligt til mentor finder du i § 93 og 96 c
 • Refusionsreglerne finder du i § 121 a

Gå til lovstoffet