Nyheder på mentorområdet

Bliv opdateret med de seneste nyheder, erfaringer og projekter på mentorområdet.

Mentornyheder februar 2018

Ny mentorguide målrettet frivillige integrationsmentorer

CUBION i samarbejde med Mentorlandet for Integrationsnet, januar 2018

Guiden, som også kan være god viden og inspiration for andre typer frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen, indeholder bl.a. 10 gode råd til at styrke mentorsamtalen, en decideret samtaleguide samt en case med en borgerhistorie.

Mentorguiden er udarbejdet på baggrund af nogle projekter udsprunget af virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’, som var finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Guiden er tænkt som en hjælp for den enkelte mentor i arbejdet med at støtte mentee i at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Download guiden her

For yderligere information kontakt Lars Holmboe, Mentorlandet på www.mentorblog.dk

 

 

Virksomhedsmentor for flygtninge – redskaber og materiale til virksomheder

Webformidling, Cabi, 2017

Der findes nu en særlig informationsside til virksomheder om at bruge virksomhedsmentorer i forbindelse med integration af flygtninge i virksomheden. Her finder du bl.a. en lille film, hvor en virksomhed fortæller og gode råd til, hvordan virksomheden kan arbejde med mentorordninger til flygtninge.

Siden er en del af en samlet værktøjskasse målrettet virksomheder, der gerne vil integrere flygtninge i deres virksomhed. Værktøjerne er udviklet som en del af projekt Tasc Force til Industrien i et samarbejde mellem Industriens Fond, Cabi, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune. Gå til siden her

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Mentornyheder november 2017

Alle unge har evner og talenter - sådan hjælper vi dem videre til uddannelse og job

Konference i Odense torsdag d. 1. februar 2018 kl. 9-15.
Arrangør: Talentspejderne.

Konferencen retter fokus ind på det, der virker over for målgrupperne 12-16-årige og 17-29-årige bl.a. nye måder at arbejde med mentoring på. Fx er der et oplæg om Projekt Kandidaterne (17-29-årige), som er en ny måde at tænke mentoring. Forløbet består af 24 møder med den unge, hvor fokus er på den unges evner og talenter samt det hele menneske. Derudover er der andre oplæg, som især er interessante for mentorer, der arbejder med ungegruppen.

Læs mere og tilmeld dig

 

Mentorer som eneste indsats – kvantitativ kortlægning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, december 2016

Ultimo august 2017 har STAR udgivet en kvantitativ kortlægning af om indførelsen af mentor som eneste tilbud til borgere, som ikke er i stand til at deltage i aktive tilbud, har levet op til intentionerne (1. januar 2014).

Kortlægningen viser bl.a. at:

  • Et mentorforløb som eneste indsats varer typisk mere end 6 måneder. Intensiteten af mentorforløb varierer, men oftest er mentee sammen med sin mentor 1-2 timer om ugen, indsatsen er mere intensivt for personer i ressourceforløb.
  • Mere end en tredjedel af de mentorforløb, der starter som forløb med mentor som eneste indsats, efterfølges af et aktivt tilbud.
  • En fjerdedel af de mentorforløb, der efterfølges af en aktiv indsats, efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud.

Læs hele kortlægningen

 


Mentornyheder august 2017

Den digitale mentor: hjemmeside med digitale redskaber til mentorforløb

SUS og Matchgruppen, 2017

Hjemmesiden www.dendigitalementor.dk er en online guide i teknologiens muligheder for at understøtte langtidsledige borgeres udvikling. Den indeholder redskaber og inspiration til at komme i gang med arbejdet med at anvende digitale redskaber i mentorforløb. Den digitale mentor henvender sig til professionelle, der arbejder som mentorer for udsatte borgere fx i et jobcenter eller hos en anden aktør.

Udover en introduktion til, hvordan man kan anvende redskaberne, er der et screeningsværktøj, som kan bruges til at vurdere, om borgeren vil kunne profitere af at anvende de digitale redskaber. Endelig er der et helt katalog med konkrete redskaber – fortrinsvis apps, som kan anvendes til de forskellige udfordringer, borgeren har.

Mange af redskaberne vil udover i et konkret mentorforløb kunne anvendes til borgere med forskellige typer af psykiske funktionsnedsættelser, så der er god grund til at orientere sig i den her fine samling af hjælperedskaber.

Den online guide er udviklet med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du finder den her www.dendigitalementor.dk.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt chefkonsulent Maria Lincke


 

Siden opdateres løbende med aktuelle nyheder, redskaber og erfaringer, som ofte leveres af medlemmer af Cabis digitale mentornetværk.

Send gerne en mail til seniorkonsulent Anette Hansen, hvis du bliver bekendt med relevant materiale, starter et projekt op, eller på anden måde bliver bekendt med noget, som kan have relevans for andre, der arbejder med mentorordningen.