Cabis mentornetværk

Cabis mentornetværk har ca. 250 medlemmer, der stiller deres samlede viden til rådighed via denne side, nyhedsmails og seminarer.

Vi modtager gerne bidrag fra folk uden for netværket, og alle bidrag er med til at gøre temasiden aktuel og interessant!

Har du kendskab til nyt materiale, spændende projekter, gode resultater eller ideer, der kan inspirere andre, så kontakt seniorkonsulent Anette Hansen.

Tilmeld dig det digitale netværk

Når du tilmelder dig netværket får du løbende nyheder direkte i din mailboks. Send en mail til Gitte Ronald Thomsen med oplysning om, hvor du arbejder. Så bliver du en del af det digitale mentornetværk. 

Find netværksmedlemmerne sorteret efter:

  • Jobcentre
  • Andre offentlige aktører
  • Virksomheder
  • Uddannelsesområdet
  • Andre aktører
  • Øvrige

Fold listen ud og se netværkets medlemmer

Jobcentre:

Albertslund:
Ulla Lorentzen, ulla.lorentzen@albertslund.dk

Allerød:
Ninna Jeneva Lassen, nijl@alleroed.dk

Ballerup:
Tine Theil Berg, ttb@balk.dk

Bornholm:
Dorthe Pedersen, dorthe.pedersen@brk.dk
Kirsten Marcher, kirsten.marcher@brk.dk

Faaborg-Midtfyn:
Jona Hupfeldt, jhupf@faaborgmidtfyn.dk

Favrskov:
Yvonne Arnhild, yvar@favrskov.dk
Henriette Christensen, hec@favrskov.dk

Faxe:
Vibeke Dyhr, vda@faxekommune.dk
June Baasch-Larsen, Faxe Mentorkorps, jbaas@faxekommune.dk
Maria Soltauw, solta@faxekkommune.dk

Frederiksberg:
Anne Hansen, Anha30@frederiksberg.dk
Charlotte Sommer, chso12@frederiksberg.dk
Dorthe Jacobsen, djacob@gmail.com
Gitte Schelde, gisc02@frederiksberg.dk
Lene Odgaard Bramsen, lebr01@frederiksberg.dk
Maria Kvist, Makv01@frederiksberg.dk

Fredensborg:
Annie Andersen, aan@fredensborg.dk

Fredericia, Team Jobklar:
Anne Aas Andersen, anne.a.andersen@fredericia.dk

Fredericia Team 2:
Joachim Niels Østen Kjellberg Sejr, joachim.sejr@fredericia.dk

Frederikshavn:
Britta Andersen, bran@frederikshavn.dk
 
Furesø:
Karsten Rasmussen, kras@furesoe.dk
Kåre Børjesen, lkb@furesoe.dk   

Gentofte:
Kirsa Thorup, kth@gentofte.dk

Glostrup Kommune:
Ayhan Gormez, ayhan.gormez@glostrup.dk
Katja Schmidt, katja.schmidt@glostrup.dk
Lise Friis, lise.friis@glostrup.dk
Nicolaj Drøschler, Nicolaj.Droschler@glostrup.dk

Greve:
Marian G. Jensen, mgjj@greve.dk

Haderslev:
Bertil Hansen, beha@haderslev.dk
Sanne Ringberg Franzen, sanne.ringberg.franzen@hjoerring.dk
Jesper Stockmarr, jest@haderslev.dk

Halsnæs:
Helle Ramm, evhr@halsnaes.dk

Hedensted:
Anette Kær Ølund, anette.olund@hedensted@dk
Linda Due Hausner, Linda.Due@hedensted.dk
Louise Hee Ahle, louise.hee.ahle@hedensted.dk
Randi Frost Pedersen, randi.pedersen@hedensted.dk 

Helsingør:
Britt Petersen, bpe25@helsingor.dk
Margit Abrahamsen, mab05@helsingor.dk
Martin Enggaard, mep25@helsingor.dk

Hjørring:
Christian Gajhede, christian.p.gajhede@hjoerring.dk 
Tina Hauerslev Bjørn Jensen, tina.bjoern.jensen@hjoerring.dk 
Sanne Ringberg Franzen, sanne.ringberg.franzen@hjoerring.dk

Horsens:
Maja Tønder, ssmajt@horsens.dk
Anne Mette Randers, ssamr@horsens.dk
Anette Duedahl, joband@horsens.dk 
Heidi Holm Rosensten, hh.rosensten@gmail.com 

Hvidovre:
Hanne Mørup, hmu@hvidovre.dk

Høje-Taastrup:
Anette Rasmussen, anetteras@htk.dk

Hørsholm:
Annett Kurland, aku@horsholm.dk
Caroline Lund, cal@horsholm.dk
Michael Kappelgaard, mika@horsholm.dk
Sanne Eriksen, ser@horsholm.dk

Ikast-Brande:
John Axel, joaha@ikast-brande.dk
Svend Østergaard, svost@ikast-brande.dk

Jammerbugt:
Janne Schubert, jsc@jammerbugt.dk

København:
John Andersen, T004@bif.kk.dk 
Henrik Arborg, a222@bif.kk.dk

København, Lærkevej:
Astrid Høgh Majdi, CM40@bif.kk.dk

København, Skelbækgade:
Dorthe Bayer, dorthe.bayer@bif.kk.dk

København, Musvågevej:
Abdulkadir Ga'al, tv34@bif.kk.dk 
Anne Birgit Hansen, tv37@bif.kk.dk

Københavns Kommune, VIVIL:
Jakob Friis Damm, EL3F@sof.kk.dk

Køge:
Helle Guldberg Jensen, helle.guldberg.jensen@koege.dk 
Louise Skoubo Hansen, louise.hansenWalid Al@koege.dk
Merete Wilke, merete.vilke@koege.dk 
Walid Ali, adm.walid@gmail.com

Lejre:
Tove Wetche towe@lejre.dk 
Bente Brix bebr@lejre.dk

Lyngby-Taarbæk:
Mette Sommer Bærentzen, mcb@ltk.dk 

Mariagerfjord:
Ea Bjørnsholm, eabjo@mariagerfjord.dk 
Henrik Terp, heter@mariagerfjord.dk 

Middelfart:
Jeanette Johansen, jeanette.johansen2@middelfart.dk 

Middelfart, Job- og Kompetencehuset:
Ulla Sørensen, ulla.sorensen3@middelfart.dk 

Morsø:
Pernille Kaalund Billenstein, pernille.billenstein@morsoe.dk
Rikke Jensen, rikke.jensen@morsoe.dk 

Nyborg:
Eva Lunde Pedersen, elp@nyborg.dk

Næstved Kommune, sprog og integrationscenter:
Connie Toft, ttoft@stofanet.dk

Odder:
Laila Dueholm, laila.dueholm@odder.dk
Marianne Jensen, marjen100@hotmail.com

Randers:Mie Nørby Dahl, Mie.Norby.Dahl@randers.dk
Michael Rahbek Jensen, Michael.Rahbek.Jensen@randers.dk

Ringkøbing-Skjern:
Gitte Tang Vestergaard, gitte.tang.vestergaard@rksk.dk
Mette H. Ulnits, mette.ulnits@rksk.dk 

Ringsted:
John Nielsen, joni@ringsted.dk

Roskilde:
Khalil Ahmad, khalila@roskilde.dk 

Rudersdal:
Annette C. Wilhjelm, annw@rudersdal.dk

Silkeborg: 
Bitten Frandsen, Johanne.BittenKjellerupFrandsen@silkeborg.dk
Glennie Hugger, GlennieBaek.Hugger@silkeborg.dk
Michael Højlund, mih@silkeborg.dk
Elena Maria Woetmann Hermansen, elenaMariaWoetmann.Hermansen@silkeborg.dk

Slagelse:
Charlotte Lykke Jensen, charj@slagelse.dk

Sprogø:
Birgitte Nielsen, bini@soreoe.dk
Bibi Emde, bkem@soroe.dk 

Svendborg Kommune:
Rasmus Nisbeth, Rasmus.Nisbeth@svendborg.dk
Keld Bo Larsen, keld.bo.larsen@svendborg.dk

Syddjurs:
Henrik Schmidt, hlsc@syddjurs.dk

Thisted, Team Særlig indsats:
Dorthe Egelund Jensen, dej@thisted.dk
Susan Mosevrå Jensen, suj.jobcenter@thisted.dk

Vallensbæk Kommune:
Henning Thomsen, hat@vallensbaek.dk

Varde:
Hans Sandahl, hspe@varde.dk
Bente Jensen, benj@varde.dk

Vejle:
Anja Jørgensen, anjor@vejle.dk 
Bent Iversen, beniv@vejle.dk 
Lone Dræby Kristiansen, lodkr@vejle.dk

Vesthimmerland:
Conny Basse Mortensen, cob@vesthimmerland.dk 
Ditte Heiden Pedersen, dis@vesthimmerland.dk
Kaja Stavad, kks@vesthimmerland.dk
Lars Kildedal, lhk@vesthimmerland.dk
Lone Boelt Møller, lbm@vesthimmerland.dk
Tina Hovmand Mølgaard, thn@vesthimmerland.dk

Viborg/Job & Velfærd:
Alireza Behboudi, albe@jobcenterviborg.dk
Marianne Astrup Axelsen, m2a@jobcenterviborg.dk
  
Vordingborg:
Erik F. Nielsen, efni@vordingborg.dk
Annette Nøhr, anno@vordingborg.dk

Aabenraa Kommune:
Jesper R. Rasmussen, jrr@åbenrå.dk
Anne Grethe Petersen, agp@åbenrå.dk 

Aalborg, Socialcenter Integrations/Grønlenderenheden:
Karonina H. Jensen, kje-fb@aalborg.dk

Aarhus:
Bayram Üsüdür, bay@aarhus.dk
Klaus Bertelsen, kbert@aarhus.dk
Maria Overgaard Jacobsen, moj@aarhus.dk
Marianne Forsberg, marfo@aarhus.dk

Aarhus Centrum:
Stinne Willumsen, stwi@aarhus.dk
  
Aarhus Nord:
Alex krowicki, alkr@aarhus.dk 
Lotte Andersen, loand@aarhus.dk

Aarhus Syd:
Lene Osterland, leos@aarhus.dk

Jens Torup Hansen, jth@ama.aarhus.dk

Aarhus, JFI - Jobkonsulentindsats for Flygtninge og Indvandrere:
Helga Rasmussen, helra@aarhus.dk 

Aarhus, Job og Trivsel: 
Heidi Corfitz Møller Frederiksen, hcmf@aarhus.dk

Aarhus: JOBstien:
Pia Sejer Lind, pes@vaeksthus.dk

Aarhus: JFI/Arbejdsmarkedscenter Nord:
Helga Rasmussen, helra@aarhus.dk 

 

Andre offentlige aktører:

Bagland, Region Midtjylland: 
jobkoordinator Bjørn Tranberg Jensen, Bjorn.Jensen@ps.rm.dk 

Center for Arbejdsfastholdelse, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Hospital: 
Pernille Sederberg, pers@noh.regionh.dk 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Straffuldbyrdelseskontoret:
Nadja Sørensen, nadja.sorensen@kriminalforsorgen.dk 
Marie Louise Jørgensen, marielouise.jorgensen@kriminalforsorgen.dk 

Fonden for Socialt Ansvar: 
Tine Trærup Nygård, tn@fsa.as

Greve Kommune, Pæd. Psykiatrisk Vejledingscenter:
Lena Zachariassen, lez@greve.dk

Instituttet for Blinde og Svagsynede: 
Anne Bjørkmann, bjo@ibos.dk
Lise Plagborg, LPL@ibos.dk

Jobcenter Marselisborg: 
Beritt Ramsland, bra@jcmb.dk 

Hedensted Kommune / LBR: 
Kirsten Pedersen, Kirsten.Pedersen@Hedensted.dk

Lyngby-Taardbæk Kommune, Center for Sundhed og Kultur:
Jette Vestergaard, jeve@ltk.dk

Psykiatrivirksomheden i Rønne:
Morten Hansen, morten.hansen@brk.dk

Region Hovedstadens Psykiatri:
Lone Hellström, lone.hellstroem@regionh.dk

Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats:
Chirstian Buskjær Christensen, ChristianCh@htk.dk

Virksomheder:

Allehånde Køkken:
Gytithe Jansen Lem, gyrithe@allehaande.dk

Dansk Supermarked:
Annette Vittrup, av.hra@dsg.dk

Expedit A/S Favrskov:
AnetteKnudsen7@jhotmail.com

G4S
Johan Phoelich, johan.phoelich@dk.g4s.com

Fredslund Consulting:
Helle Fredslund Hedemann - Helle@fredslundconsulting.dk

HKI - Hans Knudsen Instituttet:
Charlotte Malm, cm@hki.dk
Lise Christoffersen, lichristoffersen@hki.dk
Paul Pors Birkholm, ppb@hki.dk

ISS:
Maria Bøge, maria.boge@dk.issworld.com

IT-Forum Midtjylland:
Finn Støy, stoy@itforum.dk

NordVirk:
Stepan Lee, sl@nordvirk.dk

Poul Fisker, poul.fisker@pc.dk

 

Uddannelsesområdet:

Bioanalytikeruddannelsen, København:
Susanne Wahl, suwa@phoe.dk 

Daghøjskolen i Randers:
Frederik Bak, frederik@daghoejskolen.dk

DEKRA AMU Center Sjælland A/S
Monique Hvelplund, monique.hvelplund@dekra.dk

Elmelund, Thisted:
Jens Knudsen, elmelund@mail.tele.dk 

Anders Kudsk Christensen: kvisten@elmelund-jbf.dk 

Elsesminde - Odense Produktions-Højskole: 
Arne Pallisborg, ap@elsesminde.dk 

FOCUS, Ikast-Brande Kommune:Hanne Riber, harib@ikast-brande.dk

Kolding Kommune, Sprogskolen Kolding:
Vivian Møllegård, vmob@kolding.dk

Københavns Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning:
Henrik Kristensen, hk@buf.kk.dk

Næstved Gymnasium & HF:
Charlotte Madsen, charlotte.madsen@naestved-gym.dk

Randers Bo- og Erhvervstræning: 
Anders Amby, anders@boogerhvervstraening.dk

Skolen for klinikassistener og tandplejere:
Pia Stensgaard, pstj@sund.ku.dk

Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg:
Jonna Svenningsen, jonna.svenningsen@skolekom.dk 

Social- og Sundhedsskolen i Århus: 
Anne Bak Larsen, sskaabl@sosuaarhus.dk 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Køge Bugt:
Anne Vibe Andreasen anne.vibe.andreasen@koege.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning, København: 
Charlotte Østrup, cho@buf.kk.dk 

VIA University College:
Bodil Klausen, bok@viauc.dk

VUC Roskilde:
Claus Bonde, RCB@vucroskilde.dk

Århus Produktionsskole: 
Stine Villumsen, ssv@aaps.dk 

Århus Tekniske Skole: 
Sussie Jensen, sje@ats.dk 

Aarhus Tech:
Erik Gøttler Mathiassen, egm@aarhustech.dk

Andre Aktører:

AOF-Syd:
Tage Winkel, tw@aofsyd.dk

Alcologic consult:
Anna Maria Aggerholm, info@alcologic.dk

Alsted Consulting:
Johnny Alsted, ja@alstedconsulting.dk

Berit Bosteen:
Berit Bosteen, berit@bosteen.dk

Café Jydepotten:
Susanne Mathiesen, sm@kfumsoc.dk

Café Parasollen i Vejle:
Britta Poulsen, bzp-vejle@kfum.dk 

Center for unge:
Jørn Bonde Mortensen, jbm@centerforunge.dk
Jørgen Kroman, jk@centerforunge.dk

Dansk Flygtningehjælp Integration:
Hans Christian Knudsen, hans.christian.knudsen@drc.dk 

Det Gode Arbejdsliv: 
Povl Erik Markussen, post@detgodearbejdsliv.dk

DropUd: 
Elin Bjartmarz, elin@dropud.dk
Mette Gadegaard, mette@dropud.dk

Erhvervsguiderne, Fonden for Socialt Ansvar:
Helle Thorbøl Møller, htm@fsa.as

Esbjerg Højskole, mentornetværket: 
Tatiana Rusuberg, tatiana@mentoresbjerg.dk 

Foreningen Nydansker: 
Susie Skov, sus@foreningen-nydansker.dk 
Lars Olsen, lo@foreningen-nydansker.dk 
Helle Møller, htm@foreningen-nydansker.dk

Fristedet:
Helle Stærk Østergaard, hs@kfum.soc.dk 

Individualisterne:
Natasja Jensen, natasja@individualisterne.com

Integrationsnet:
Mette Fenger, mette.fenger@drc.dk

Job-care:
Kirsten Ipsen, kirstenipsen@job-care.dk

Konsulentfirmaet Kristine Poulsen:
Kristine Poulsen, mail@kristinepoulsen.dk

GoMentor.com:
Claus Kaaber, claus@gomentor.com

High:Five Fyn:
Kurt Pedersen, kurt@highfive.net 

High:Five København:
Ole Hessel, ole@highfive.net

High:Five Århus:
Tove Mikkelsen, tove@highfive.net 

in2dk:
Shahin Laghaei, shahin@in2dk.dk

Inside Denmark:
Stine Skaarenborg, ssk@insidedenmark.dk

Jobambassaden:
Anders Amby, kontakt@jobambassaden.dk

JobCare:
Jane Winther, jane@job-care.dk

KC Kurser:
Karen Riishede, karen-riishede@get2net.dk

K. Hult - RÅDGIVNING: 
Karl Kalle Hult, k.hult@mail.dk  

Københavns Sprogcenter: 

Casper Cordes, casper.cordes@skolekom.dk 
Ellen Heglingegård, ehk47@hotmail.com

Mentor Company A/S:
Grethe Damsgaard, gda@mentorcompany.dk

Mentorkontakt.dk:
John Hoffmann, info@mentorkontakt.dk 

Mentorkraft:
Anna Munck, mentorkraft@gmail.com

Mentorland:
Lars Holmboe, lars@interkultur.dk

MentorNordjylland:
Peter Vestergaard Olesen, info@mentornordjylland.dk

Men2r:
Tom Th. Pedersen, ttp@men2r.dk

MSKC:
Svend Åge Møller, sam@stofanet.dk

NAESBORG A/S:
Birthe Jonasen, bj@naesborg.dk

Nørtoft Trivsel:
Erling Nørtoft, erling@noertoft-trivsel.dk 

Plus Consult: 
Edin Hajder, eh@plusconsult.dk

Praktikparat:
Lise Thorup, liseaarhus@gmail.com

PS Contact
Susanne Rømer Jensen, susjen@pscontact.dk

Sanne Gutkin, sg@fridakahlohuset.dk

Servisio Danmark A/S:
Sirwa Ahmad, srwa15@hotmail.com

Selvbiografisk.dk:
Lykke K. Lindby, lykke@selvbiografisk.dk

Silkebjørnen:
Lene Nielsen, Lene@silkebjoernen.dk
Amela Tahirovic, amela@silkebjoernen.dk
Lotte Boye, Lotte@silkebjoernen.dk
Gitte Klausen, gitte@silkebjoernen.dk

Sisyfos:
Hans Lassen, sisyfos@sisyfos.org

Specifik ApS:
Bente Meltesen, bente@specifik-aps.dk

Sporskift.dk
Birgitte Bendix Krogh, bbk@sporskift.dk

Succeslivet:
Sara Wammen, kontakt@succeslivet.dk

Susanne Mathiesen, sm@kfumsoc.dk 

TeamAktiv
Pia Lerche, pil@team-aktiv.dk

Vikargruppen Danmark:
HR-chef Helle Ahrenkiel, hea@vgd.dk 

Væksthuset:
Jannie Asklund, ja@vaeksthus.dk

Wattar Gruppen:
Laila Wattar, lw@wattar-gruppen.dk

ZMIND
Eva Bonde, eva@zmind.dk 

Øvrige:

Cabi:
Anne Friis Johansen, afj@cabiweb.dk 

Dansk Flygtningehjælp:
Jeanette Gade, jeanette.gade@drc.dk

DI:
Tina Hoeg, thg@di.dk 

Dit Mentor Hus:
Sanne Hansen, info@ditmentorhus.dk

Konsulent: 
Mie Elsborg, mie.elsborg@webspeed.dk

Likestillingssenteret, N-Hamar:
Elin Kjeldstadli Hatlestad, ekh@likestillingssenteret.no 

Lilholt coaching:
Søren Lilholt, sorenlilholt@hotmail.com 

Livsværkstederne i Brabrand:
Verner Karkov, post@livsvaerkstederneigellerup.dk 

Jeanette Hvidbjerg Pedersen, twilling1978@hotmail.com

Kaare Knak, kaarekank@gmail.com

Kirsten Ipsen, kips2680@gmail.com

Malene Munksgaard, mmunksgaard@me.com

Vibeke Mikkelsen, Vibeke.mik@hotmail.com 

William Husted, wh@williamhusted.dk