Introduktion i virksomheden

En god introduktion til virksomheden er altid vigtig. Det er den også for medarbejdere, som har et handicap. Skal der tages særlige hensyn på grund af et handicap, kan en kontaktperson eller en mentor være en god hjælp i starten.

En mentor er fx en kollega eller den nærmeste leder, som får opgaven med at hjælpe den nye medarbejder til rette.

Mentoren kan også hjælpe med at få de særlige hensyn til at fungere i hverdagen. I nogle tilfælde kan der være mulighed for at få økonomisk støtte fra jobcentret til at frikøbe mentoren.

Læs mere om mentor - særligt for virksomheder

Lav klare rammer og beskriv hensyn

Lav klare rammer fra starten, så medarbejderen ved, hvad der forventes. Beskriv de hensyn, der eventuelt skal tages. Der kan fx være bestemte arbejdsopgaver, som medarbejderen skal undgå.

Få jeres aftaler ned på papir, så de ikke bliver glemt i en travl hverdag, og så I sikrer, at alle parter ved det samme. Senere kan I tage dem frem og se på, om noget skal justeres.

Samarbejd med jobcentret

Hvis den nye medarbejder har behov for særlige vilkår i sit arbejde, vil I ofte samarbejde med jobcentret. Der kan fx være tale om virksomhedspraktik.

I praktikperioden er personen ikke ansat i virksomheden, og I kan bruge praktikperioden til at finde ud af, hvordan jobbet skal se ud, for at medarbejderens kompetencer, skånebehov m.m. kan passe sammen med jobbet og virksomhedens behov.

Få overblik over støttemulighederne

Få overblik over paletten af støtteordninger og de muligheder, virksomheden har for at få hjælp fra jobcentret, fx til rekruttering af personer med handicap.

Gå til overbliksværktøjet

Det giver et godt udgangspunkt for dialogen med jobcentret at kende sine muligheder på forhånd.