Hvordan kan jobcentret støtte?

Jobcentret kan både have en rolle, når det drejer sig om at fastholde en medarbejder med et handicap/kronisk sygdom, og når det drejer sig om at sluse en medarbejder med et handicap eller en kronisk sygdom ind på arbejdspladsen.

jobcentretMange medarbejdere med et handicap eller en kronisk sygdom klarer deres arbejdsliv på helt normale vilkår. Ofte findes der løsninger på arbejdspladsen uden hjælp udefra.

I andre tilfælde er der brug for hjælp fra jobcentret for at få jobbet, og de begrænsninger handicappet eller den kroniske sygdom medfører, til at hænge sammen.

Jobcentret kan blandt andet yde hjælp til følgende:

  1. §56-aftale - refunderet udgift til sygedagpenge     
  2. Hjælpemidler     
  3. Personlig assistance     
  4. Mentorordningen     
  5. Fleksjob     
  6. Løntilskud til førtidspensionister     
  7. Isbryderordningen     
  8. Fortrinsadgang for handicappede