Hvad skal lederen gøre?

Åbenhed om, hvilke hensyn der skal tages til en ny medarbejder med et handicap, gør det hele meget lettere for alle parter. Det er svært for kollegaer og ledere at tage hensyn til noget, der er ukendt.

Hvad skal lederen gøre?Det er vigtigt at få afklaret, om handicappet har betydning i forhold til det daglige arbejde:

  • Hvad betyder sygdommen i det daglige?
  • Hvordan kommer sygdommen til udtryk?
  • Hvilke hensyn skal der tages?

Spørg medarbejderen selv

Ofte kender medarbejderen selv sit handicap godt og ved, hvad der skal til for at kunne fungere i jobbet. Derfor er det en god idé at spørge medarbejderen, hvordan vedkommende normalt klarer forskellige opgaver, og hvilke gode idéer medarbejderen selv har.

I andre tilfælde er det måske første gang, personen træder ud på arbejdsmarkedet, efter at handicappet er opstået. Så vil den første periode dreje sig om at finde ud af, hvordan jobbet skal tilrettelægges. Det gør også alting lettere, hvis kollegaer ved det.

Information til kollegerne

Hvis handicappet kræver noget særligt er det en god idé at give kollegerne den nødvendige viden. Aftal hvad kollegerne skal vide, og hvem der kommer med udmeldingen. Det kan fx dreje sig om:

  • Hvilke opgaver, medarbejderen kan klare - og om der i øvrigt er noget, kollegerne skal være opmærksomme på i den forbindelse
  • Hvordan kollegerne skal reagere, hvis de oplever, at medarbejderen får problemer som følge af handicappet