Hvis du skal afskedige en medarbejder

Er du kommet i den situation, at du må afskedige en medarbejder, som er ansat i et fleksjob, er der nogle forhold, du og virksomheden bør være opmærksomme på. Dem kan du læse mere om på denne side.

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Ansatte i fleksjob er beskyttet imod forskelsbehandling

Arbejdsgiver skal dog være opmærksom på, at ansatte i fleksjob er beskyttet af Lov om forbud mod forskelsbehandling. De er i lovens forstand ansatte med et handicap, fordi de har en funktionsnedsættelse.

Læs mere om Lov om forbud med forskelsbehandling i Cabis lovstof om handicappedes rettigheder.

Loven om forbud mod forskelsbehandling betyder, at man som arbejdsgiver skal være særligt opmærksom, fordi:

  • Arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle på grund af blandt andet handicap.
  • Arbejdsgiver - inden opsigelsen - er forpligtet til at lave en såkaldt rimelig tilpasning af jobbet, således at medarbejderen fortsat kan varetage jobbet, selvom vedkommende har et handicap. Samtidig skal det undersøges, om jobcentret kan yde relevant støtte. Om tilpasningen er rimelig afhænger af omkostningerne og virksomhedens størrelse. Byrden må ikke være uforholdsmæssigt stor for virksomheden. Kontakt dit lokale jobcenter, som kan hjælpe dig i sådanne sager.

En arbejdsgiver kan ikke lovligt afskedige en medarbejder med henvisning til 120-dages reglen, hvis fraværet skyldes handicappet, hvis medarbejderens sygefravær er en følge af, at arbejdsgiver ikke har taget skridt til rimelig tilpasning af jobbet.

Kontakt altid jobcentret

Hvis du overvejer at afskedige en medarbejder ansat i fleksjob, opfordrer vi til at tage kontakt til jobcentret, for at undersøge, om der mulighed for at lave yderligere tilpasning af jobbet. 

Dermed sikrer du, at virksomheden får kendskab til de eventuelle muligheder for, at jobcentret kan bidrage med løsninger. Det er netop noget af det, der skal undersøges for at leve op til lovens krav om rimelig tilpasning.

Dialog med medarbejder og brancheorganisation 

Sørg for at være i dialog med den berørte medarbejder om at finde frem til løsningerne. Medarbejderen kender sit handicap bedst og kan ofte bidrage til at finde de rette løsninger. Når det handler om en afskedigelse, bliver dialog ikke mindre vigtig.

Brancheorganisationen kan også yde hjælp og støtte til at holde sig inden for lovens rammer, når det drejer sig om at skulle opsige en medarbejder med et handicap. 

Dokumentér jeres tiltag

Det er altid en god idé at lave et notat i personalemappen, hvis I i virksomheden laver forskellige tiltag for at indrette jobbet, så det bedst muligt matcher medarbejderens handicap.

Denne dokumentation giver dig overblik over, hvilke tiltag der er gjort, og om virksomheden overholder Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til at foretage den lovpligtige rimelig tilpasning af jobbet.

I en eventuel retssag er der såkaldt delt bevisbyrde, så det er vigtigt, at du kan dokumentere, at der er foretaget rimelig tilpasning, hvis muligt, samt at du via jobcentret har undersøgt yderligere muligheder for tilpasning.