Handicap

Når du ansætter eller fastholder en medarbejder, bør kompetencerne altid være udgangspunktet. Sådan er det også, når medarbejderen har et handicap eller en kronisk sygdom.

Den medarbejder, I har brug for, kan godt samtidig lide af en kronisk sygdom, være psykisk skrøbelig eller have et medfødt handicap. Hvis kompetencerne matcher behovet, er det om at tænke løsningsorienteret og undersøge, om der kan kompenseres for handicappet og eventuelle forhindringer for at udføre jobbet.

Få hjælp og støtte fra jobcentret

Hvis handicappet har betydning i det daglige arbejde, er der forskellige muligheder for at få hjælp og støtte fra jobcentret, hvis behovet ligger ud over det, en arbejdsplads normalt selv kan klare.

Læs mere under Hvordan kan jobcentret støtte?

Vær en mangfoldig arbejdsplads

Mange virksomheder ser også en værdi i at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor medarbejderne bidrager med noget forskelligt. Chancen for i fremtiden at kunne tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer bliver også større, hvis man rekrutterer bredt.