Nadia El-Gendi, seniorkonsulent

Nadia El-Gendi har stor erfaring indenfor de fleste områder af beskæftigelsesindsatsen, og har specialiseret sig inden for temaerne: integration og mangfoldighed, interkulturel kommunikation og kulturmøder. Med denne viden samarbejder hun med jobcentre og virksomheder om at rekruttere og fastholde arbejdskraft med anden etnisk baggrund end dansk. Desforuden har Nadia siden 2006 år stået i spidsen for projekter, som har haft til formål at udvikle nye redskaber og værktøjer til bl.a. fastholdelse og progression i fastlåste sager i Jobcentrere og redskaber til hvordan jobcentrenes indsatser bedst muligt støtter den ønskede målgruppe med den ønskede effekt.

Opgaver i Cabi

Oplæg og kurser om:

  • Værktøjer og redskaber til at arbejde med et kulturfokus hos borgere med anden etnisk baggrund en dansk
  • Mangfoldighedsledelse
  • Interkulturel kommunikation
  • Virksomhedskultur og sygefravær
  • Borgerinddragelse og samskabelse
  • Værktøjer og redskaber til at skabe progression i fastlåste sager.

Uddannelsesbaggrund

  • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
  • Cand. Pæd i Antropologi

Erhvervsbaggrund

  • Antropolog i Sociallægeinstitutionen, Aarhus kommune
  • Udviklingskonsulent i Gateway Healthcare, Rhode Island USA