Nadia El-Gendi, seniorkonsulent

Nadia El-Gendi besidder en stor viden på flygtninge/indvandrere området og med fokus på bl.a. kulturforståelse og interkulturel kommunikation giver Nadia på fx kurser, ved oplæg og ved rådgivning redskaber til, hvordan integrationen på arbejdsmarkedet optimeres. Nadia har siden 2007 stået i spidsen for projekter, som har haft til formål at udvikle nye redskaber og værktøjer til integration af borgere med anden etnisk baggrundt end dansk på arbejdsmarkedet. Nadia løser opgaver indenfor de fleste områder af beskæftigelsesindsatsen både i forhold til jobcentre og virksomheder. Hun arbejder hovedsagelig med integration og mangfoldighed, borgerinddragelse, samskabelse og sygefravær.

Opgaver i Cabi

Oplæg og kurser om:

  • Værktøjer og redskaber til at arbejde med et kulturfokus hos borgere med anden etnisk baggrund en dansk
  • Mangfoldighedsledelse
  • Interkulturel kommunikation
  • Virksomhedskultur og sygefravær
  • Borgerinddragelse og samskabelse
  • Værktøjer og redskaber til at skabe progression i fastlåste sager.

Uddannelsesbaggrund

  • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
  • Cand. Pæd i Antropologi

Erhvervsbaggrund

  • Antropolog i Sociallægeinstitutionen, Aarhus kommune
  • Udviklingskonsulent i Gateway Healthcare, Rhode Island USA