Helle Mark Overgaard, kontorassistent

Helle er ansvarlig for Cabis reception og support.

Opgaver i Cabi

  • Ansvarlig for Cabi’s reception og den daglige service i huset
  • Booking af rejser og møder, indkøb og bestillinger, kontakt til leverandører og andre samarbejdspartnere, registrering og afsendelse af publikationer samt post.

Uddannelsesbaggrund

  • Akademiøkonom i turisme

Erhvervsbaggrund

  • Hotel Faber, Bogholderi og administration
  • Kvik Region Midt, køkkenkonsulent og administration
  • Park Inn Copenhagen airport, konferencechef