Hanne Holm Andersen, seniorkonsulent

Hanne Holm Andersens faglige kompetencer ligger især inden for felterne sygefravær og fastholdelse, arbejdsmiljø og trivsel, ledelse og HR. Hanne arbejder systematisk, med en systemisk og helhedsorienteret vinkel. Hun forestår opgaveløsning på strategisk, taktisk og operationelt niveau i alle organisationslag og vægter involvering og medinddragelse af interessenter for at sikre en bæredygtig og praksis løsning.

Opgaver i Cabi

Arbejder med at nedbringe sygefraværet i private og offentlige virksomheder gennem

 • analyse
 • kortlægning
 • rådgivning
 • metodeudvikling
 • intervention
 • sparring og undervisning for ledelses-og medarbejderrepræsentanter
 • oplæg og workshops.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi 2015/16
 • Lean Management, Probana, 2007
 • Stress Management, Probana, 2005
 • Erhvervspsykologi, Probana, 2004
 • NLP, Master, Communication Skills, 2001
 • Fysioterapeut, 1992.

Erhvervsbaggrund

 • Internal Project Manager HR og administration; Siemens Wind Power, Blades
 • Konsulent; Arbejdsmiljøeksperten, KIApro og Nordjysk BST.