Carl Eric Blach Overgaard, seniorkonsulent

Som seniorkonsulent i Cabi står Carl Eric på en solid viden om beskæftigelsesområdet særligt fra unge-, udsatte- og integrationsområdet. Med sig har han desuden erfaringer fra drift- og udviklingsarbejdet i kommunalt regi på hhv. det specialiserede socialområde samt på sundheds- og arbejdsmarkedsområderne. Som en del af ungeteamet i Cabi indsamler Carl Eric løbende best practice fra den sammenhængende (virksomhedsrettede) ungeindsats og følger aktivt implementeringen af FGU-reformen.

Opgaver i Cabi

 • Cabis rådgivende ekspert på unge-, integrations- og kontanthjælpsområdet (herunder 225- timers regel og kontanthjælpsloftet)
 • Procesfacilitering og rådgivningsopgaver for jobcentre og virksomheder om centrale emner på beskæftigelsesområdet
 • Udarbejdelse af forandringsteorier med fokus på effektstyring
 • Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser og efterfølgende databehandling
 • Afholdelse af medarbejderworkshops, indsamling og bearbejdning af data samt afrapportering
 • Projektmedarbejder i Task force til industrien
 • Analyse- og evalueringsopgaver på beskæftigelses- og ungeområdet – herunder forebyggelsesområdet (sygefravær) og STU-området  
 • Kvalitetssikring af evaluering af "Klar til Start"-projektet
 • Cabis vidensperson i forbindelse med persondatahåndtering

Uddannelsesbaggrund

 • Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet
 • Prince2® Foundation & Practitioner certificeret projektleder
 • Effektiv kommunikation og personlig stil v/ Out of the Box
 • LEAN-projektlederuddannelse v/ Valcon

Erhvervsbaggrund

 • Konsulent ved Drift-og udvikling i Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune.
 • AC-fuldmægtig ved Sundhedsafdelingen, Herning Kommune.
 • AC-fuldmægtig ved Forvaltningen for Kultur, Fritid og Beskæftigelse, Favrskov Kommune.
 • AC-fuldmægtig ved Børne- og kulturforvaltningen, Hinnerup Kommune.