Carl Eric Blach Overgaard, seniorkonsulent

Via rollen som udviklingskonsulent i kommunalt regi har Carl Eric opnået erfaringer fra drift- og udviklingsarbejde på hhv. social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne. Carl Eric har desuden indgået i projekter vedrørende samskabelse og har indsigt ift. drift og ledelse af foreninger, der udfører frivilligt, socialt arbejde.

Opgaver i Cabi

  • Konsulentopgaver og formidling af resultater
  • Levering af data, analyser og evalueringer
  • Procesfacilitering og projektstyring
  • Metodeudvikling og evalueringsopgaver
  • Rådgivningsopgaver for jobcentre og virksomheder om centrale emner på beskæftigelsesområdet.

Uddannelsesbaggrund

  • Cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

  • Konsulent ved Drift-og udvikling i Social og Arbejdsmarked, Randers Kommune.
  • AC-fuldmægtig ved Sundhedsafdelingen, Herning Kommune.
  • AC-fuldmægtig ved Forvaltningen for Kultur, Fritid og Beskæftigelse, Favrskov Kommune.
  • AC-fuldmægtig ved Børne- og kulturforvaltningen, Hinnerup Kommune.