Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet

1. juli 2016

Det Nationale Forskningscenter for Velværd har udarbejdet en forløbsundersøgelse af børn født i 1995.

Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

I denne antologi afrapporterer Det Nationale Forskningscenter for Velfærd resultaterne fra den sjette dataindsamling af Forløbsundersøgelsen af danske børn født i 1995, oså kendt som SFI's børneforløbsundersøgelse.

I undersøgelsen følges 6000 børn af danske mødre over næsten tyve år, lige fra fødslen, til børnene er blevet 18 år i 2014. Antologien bygger bl.a. på danske unges hverdagsliv, trivsel og livsbetingelser i Danmark.

Rapporten inkluderer en række temaer, som har været særligt i fokus:


• Forældres opdragelse

• Forældrekonflikter og de unges selvværd 

• De unges helbred

• Psykisk sårbare unge

• De unges intimsfære

• Uddannelsesmønstre og uddannelsesvalg 

• Unge på kanten af uddannelsessystemet

• Kriminalitet

• Rusmidler

Samlet set peger den foreliggende undersøgelse af danske unge 18-åriges livssituation på, at flertallet af unge har et godt ungdomsliv i den danske velfærdsstat: 85 pct. af de unge er godt i gang med en ungdomsuddannelse, og over 80 pct. er godt tilfredse med den uddannelse, de har valgt. Langt de fleste unge trives, er psykisk og fysisk velfungerende og har ikke været ude i kriminalitet eller haft erfaringer med overdrevet rusmiddelforbrug. Imidlertid er der stadig relativt mange unge, der har en eller flere udfordringer i deres aktuelle liv; udfordringer, som trækker tråde tilbage til deres opvækst og tidlige skoleår, og som kommer til at præge deres vej ind i voksenliv, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, familiedannelse, mv.

Læs rapporten i pdf