De udsatte grupper og arbejdsmarkedet

9. august 2016

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udarbejdet et notat om, hvad vi ved om borgere på offentlig forsørgelse.

De udsatte grupper og arbejdsmarkedet

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udarbejdet et notat om udsatte grupper og arbejdsmarkedet. Notatet beskriver samtidig, hvilke forandringer der har været på det danske arbejdsmarked med betydning for borgere udenfor arbejdsmarkedet. Endvidere ser notatet på, hvilke indsatser henholdsvis det offentlige, virksomhederne og civilsamfundet tilbyder disse borgere for at få dem tættere arbejdsmarkedet, og endelig, hvilke udfordringer og perspektiver der er for disse grupper af borgere.

Notatet har til formål, at give et overblik over de udsatte gruppe samt de forskydninger og forandringer, der har betydning for de udsatte gruppers muligheder for at opnå og fastholde en beskæftigelse.
Derudover er formålet at give et overblik over den viden, vi har om, hvordan man kan få udsatte grupper tættere på en beskæftigelse.
Notatet afsluttes med en diskussion af, hvilke udfordringer vi står over for i forhold til at få de udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet.

Download notat fra SFIs hjemmeside