Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

1. juni 2016

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har udarbejdet en temapublikation, som kortlægger arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og konsekvenserne af, når det halter.

Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Mobning, stress, tunge løft og foroverbøjede arbejdsstillinger er hverdag for mange danske lønmodtagere rundt omkring på arbejdspladserne. Knap hver 12. dansker har et hårdt fysisk arbejdsmiljø, mens knap hver syvende arbejder i et hårdt psykisk arbejdsmiljø.

De fysiske og psykiske arbejdsbelastninger er dog væsentlig mere udbredte inden for nogle fag end andre.

I publikationen ”Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet” har AE bl.a. set på, hvordan arbejdsskader forøger risikoen for at komme på sygedagpenge og førtidspension. AE har også undersøgt, hvordan det står til med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Publikationen viser, at hver tredje, der rammes af en arbejdsskade, er på sygedagpenge året efter. Risikoen for at komme på sygedagpenge øges med en faktor fire, hvis man får en arbejdsskade. Samtidig bliver risikoen for at komme på førtidspension fem gange større, hvis man rammes af en arbejdsskade. Arbejdsskader omfatter både arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme som fx eksem, astma og skuldersygdomme.

Derudover viser publikationen bl.a. også, at hver fjerde bygningsarbejder er overbelastet på jobbet, at over 200.000 danskere oplever mobning, og at hver tredje inden for sundhed og omsorg er udsat for vold eller trusler om vold på jobbet.

Download publikationen i pdf