Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

1. juni 2016

Center for Boligsocial Udvikling har udarbejdet en håndbog som viser vejen til større sammenhæng i de lokale uddannelsesindsatser og bedre samarbejde mellem de professionelle i boligområderne.

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

Udgiver: Center for Boligsocial Udvikling 

CFBU samlede i starten af 2016 UU vejledere, boligsociale medarbejdere og andre interessenter til to velbesøgte konferencer. Målet var bl.a. at få lokale praktikere og beslutningstageres bud på, hvordan UU i samarbejde med det boligsociale felt kan styrke uddannelsesindsatsen for unge i udsatte boligområder.

CFBU har nu samlet de mange erfaringer, input og gode råd fra konferencerne i håndbogen ”Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser”, der også bygger på seks case-undersøgelser i udsatte boligområder.

Håndbogen beskriver hvordan de kommunale UU vejledninger og de boligsociale uddannelsesindsatser hver for sig kan have svært ved at nå de udsatte unge i restgruppen uden uddannelse, og hvordan bedre samarbejde kan være nøglen til succes. Derudover samler den en række gode råd fra fagfolkene, som bl.a. handler om at arbejde med de toneangivende unge i boligområdet, at være til stede i boligområdet og benytte andre lokale aktiviteter som indgang til de unge.

I håndbogen opstilles også tre modeller for lokalt fokuserede samarbejder om uddannelse og en tjekliste for det gode samarbejde.

Download håndbogen i pdf