Review af resultatbaseret styring

1. april 2016

Resultatbaseret styring har mange gange utilsigtede effekter viser rapport, som giver overblik over resultatbaseret styring på tre velfærdsområder.

Review af resultatbaseret styring

Udgiver: KORA

Resultatbaseret styring (RBS) er ét af de tiltag, som indgår i den statslige styring af regioner og kommuner, ligesom kommuner og regioner selv bruger RBS som internt styringsredskab. Selvom RBS allerede er implementeret forskellige steder i den offentlige sektor, findes der ikke en samlet, systematiseret viden om, hvorvidt og under hvilke betingelser RBS virker.

Det overordnede formål med reviewet er at få viden om, hvordan staten anvender resultatbaseret styring i styringen af kommunerne på udvalgte velfærdsområder.

De overordnede erfaringer fra reviewet er, at resultatbaseret styring virker, men ikke altid efter hensigten. Formålene bag målene i resultatbaseret styring kan fortabe sig i målingsiver, og når målfiksering dominerer, så risikerer de svageste at tabe.

Mange af de forhold, som viser sig som hæmmende faktorer, handler om selve implementeringen af resultatbaseret styring, hvor resultatbaseret styring som teoretisk koncept ikke kan ”tåle”, at eksempelvis det fagprofessionelle skøn erstattes med tjeklisteadfærd eller procesmål med resultatmål.

Rapporten giver følgende anbefalinger:

  • Bedre mål og måleredskaber
  • Større bevidsthed om begrænsningerne i resultatbaseret styring
  • Resultatbaseret styring er ikke en ”one size fits all”-model.

Download rapporten i pdf.