Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?

1. januar 2016

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse om beskæftigelse blandt personer med handicap.

Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?

Udgiver: Ankestyrelsen

Kun 30 % af personer med større handicap er i arbejde. Undersøgelsen fokuserer på at få viden om de tilfælde, hvor det lykkes for personer med et handicap at have et velfungerende arbejdsliv for derved at inspirere og udbrede gode erfaringer.

Formålet med undersøgelsen er således at få et indblik i denne befolkningsgruppes arbejdslivserfaringer og de faktorer, som muliggør deltagelsen på arbejdsmarkedet med et handicap.

Ankestyrelsen giver på baggrund af undersøgelsen blandt andet følgende konklusioner:

  • Kvalificeret og konstruktiv rådgivning om uddannelse og karriere er central for en vellykket overgang til et arbejdsliv.
  • Arbejdsgiverens umiddelbare holdning til en ansøger med et handicap har stor betydning for, om en ansættelse kan komme i stand.
  • Mange handicaporganisationer har en omfattende viden og erfaring i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet.
  • Forældres forventninger til barnets muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet har stor betydning for de uddannelses- og karrierevalg, der træffes senere i livet.

Download undersøgelsen i pdf.