Opstartsevaluering af sygedagpengereformen

26. januar 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Deloitte udarbejdet en opstartsevaluering af sygedagpengereformen

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Deloitte

Opstartsevalueringen afdækker, hvor langt kommunerne er nået med implementeringen af sygedagpengereformen. Evalueringen består af en kvantitativ del, der er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og en kvalitativ del, der er udarbejdet af Deloitte.

Den kvantitative analyse afdækker udviklingen af sygedagpengemodtagere og udviklingen i personer i jobafklaringsforløb. I denne del beskrives sygedagpengemodtagerenes ydelse ved til- og afgangen af deres forløb og sygedagpengemodtagernes sammensætning af køn, alder og etnicitet. Derudover vises fordelingen på visitationskategorierne samt indsatsen på sygdagpengeområdet herunder aktiveringsgraden fordelt på redskaber.

Download Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kvantitative rapport i pdf

Download Deloittes kvalitative rapport i pdf