Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

1. maj 2016

KORA har udarbejdet en rapport for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som rummer et litteraturstudie, tre benchmarkinganalyser og tre sekvensanalyser.

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Udgiver: KORA

KORA har udarbejdet en rapport "Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet".

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et projekt, der har til formål at undersøge kommunernes integrationsindsats i forhold til beskæftigelse for forskellige grupper af ikke-vestlige indvandrere. Projektet er gennemført af KORA på opdrag fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet

Rapporten viser blandt andet:

  • Forskelle mellem kommunernes rammevilkår kan forklare ca. 44 % af den observerede variation mellem kommunerne. 
  • Når der er taget højde for forskellene i rammevilkår, er resultatet, at i den femtedel af kommuner, hvor beskæftigelsesintegrationen går hurtigst, kommer indvandrerne 9 % hurtigere i beskæftigelse end forventet, hvorimod det går 7 % langsommere i den femtedel af kommuner, hvor det går langsomst. Der er derfor et forbedringspotentiale fra nederste til øverste femtedel på 16 %. 
  • I 60 ud af 85 kommuner, der indgår, afviger den faktiske varighed dog maksimalt plus/minus 5 % fra den forventede varighed.

Læs rapporten "Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet" her

Læs mere om undersøgelsen her