Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

17. maj 2016

KORA har undersøgt, hvor stor succes kommunerne har med at hjælpe flygtninge og de svageste ledige indvandrere i job.

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Udgiver: KORA

KORA har foretaget en undersøgelse af, hvor stor succes kommunerne har med at hjælpe flygtninge og de svageste ledige indvandrere i job. Analysen er lavet både for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte samt for indvandrere, som har andre problemer end ledighed.

 

Integrationssucces defineres i rapporten ved, i hvilket omfang det er lykkedes indvandrergrupperne bosat i kommunen at opnå ordinær beskæftigelse. Undersøgelsen er udført for to populationer: ledige ikke-vestlige indvandrere, der har været i Danmark over tre år, og som har andre problemer ud over ledighed, samt nyankomne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven. Det generelle billede er, at det er svært for kommunerne at hjælpe disse grupper i job. Der er dog forskel på kommunernes succes. Det viser en analyse, som KORA har lavet for Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet.

Analysen har bl.a. vist følgende resultater:

• Forskelle mellem kommunernes rammevilkår kan forklare ca. 44 % af den observerede variation mellem kommunerne.

• Når der er taget højde for forskellene i rammevilkår, er resultatet, at i den femtedel af kommuner, hvor beskæftigelsesintegrationen går hurtigst, kommer indvandrerne 9 % hurtigere i beskæftigelse end forventet, hvorimod det går 7 % langsommere i den femtedel af kommuner, hvor det går langsomst. Der er derfor et forbedringspotentiale fra nederste til øverste femtedel på 16 %. 

• I 60 ud af 85 kommuner, der indgår, afviger den faktiske varighed dog maksimalt plus/minus 5 % fra den forventede varighed.

 

Download rapporten i pdf